Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Адвокати ID Legal Group успішно поновили в суді права платника на автоматичне збільшення реєстраційної суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ, – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group

Вказаний спір Клієнта із податковим органом тягнувся з 2015 року і дістався адвокатам ID Legal Group вже з прийнятими судовими рішеннями від 2016 року, які не забезпечували можливість досягнення платником бажаного результату щодо здійснення цим органом автоматичного збільшення реєстраційної суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ.

Так, судовим рішенням 2016 року було визнано протиправною відмову ДПІ у прийнятті податкової декларації з податку на додану вартість платника за червень 2015 року та зобов`язано ДПІ врахувати в обліку декларацію ТОВ з податку на додану вартість за червень 2015 року датою її фактичного надходження та відобразити наведені в ній відомості в автоматизованих інформаційних системах, базах даних та по особовому рахунку платника.

Вимоги платника до ДПС України щодо збільшення в системі електронного адміністрування податку на додану вартість реєстраційної суми податку на додану вартість згідно поданої декларації були визнані судом передчасними і в їх задоволенні відмовлено.

Цілком очевидною і прогнозованою виявилась поведінка ДПС України, яка не зважаючи на виконання рішення ДПІ свідомо не відображала показників рядка 24 в інтегрованій картці платника податків і не збільшувала реєстраційної суми в СЕА ПДВ. Мотивами невиконання ДПС України судового рішення, яким було задоволено позов платника податків, були безпідставні відмовки, що судове рішення не містить вимог до ДПС України, відповідно у цього органу відсутні підстави для його виконання.

Адвокатами ID Legal Group було вжито ряд заходів для формування доказової бази, яка б підтверджувала бездіяльність ДПС в поновленні порушених прав платника податків з урахуванням врахування в обліку декларації ТОВ з податку на додану вартість за червень 2015 року та відображення наведених в ній відомостей в автоматизованих інформаційних системах, базах даних та по особовому рахунку платника.

Підготовлено та подано до суду позов про визнання бездіяльності ДПС України протиправною та зобов’язання вчинити дії.

Суд, мотивуючи рішення про повне задоволення позову платника податків, дійшов наступних висновків.

Як встановлено податкова декларація на виконання рішення суду 2016 року має статус «прийнята».

Таким чином, податкова звітність за червень 2015 року прийнята податковим органом, а відтак це мало безальтернативно потягти за собою автоматичне збільшення реєстраційної суми ПДВ у системі електронного адміністрування цього податку.

При цьому обов`язок автоматично збільшити реєстраційну суму виник у саме у відповідача та з факту прийняття відповідних декларацій з ПДВ, а не із судового рішення у справі, а тому посилання ДФС України на те, що рішенням не зобов`язано їх до вчинення дій у даній справі не має юридичного значення, оскільки відповідач повинен був  виконувати норми податкового законодавства, а не судове рішення.

Враховуючи викладене, суд вважає, що відповідачем допущено бездіяльність, яка полягала у незабезпеченні автоматичного збільшення реєстраційної суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ, на підставі прийнятої ДПІ податкової декларації платника з ПДВ за червень 2015 року.

В подальшому адвокати ID Legal Group здійснять заходи із спонукання ДПС України до поновлення порушених прав платника податків щодо виконання цього судового рішення.

Над проєктом працювали адвокати: партнер ID Legal Group Олег Добровольський, керівник судової практики Олег Нікітін, Людмила Максименко.