Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Адвокати ID Legal Group успішно захистили в суді порушені права платника податків щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН, – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group

Досить поширеною є категорія справ за позовами платників податків до контролюючих органів про скасування рішень про відмову у реєстрації податкової накладної та зобов’язання ДПС України зареєструвати податкову накладну датою її подання на реєстрацію платником податків.

Стандартна ситуація щодо відмови в реєстрації податкової накладної через відповідність операції платника податків критеріям ризиковості здійснення операцій, як правило, виглядає наступним чином.

Контролюючий орган зупиняє реєстрацію податкової накладної платника податків з посиланням на те, що за визначеним кодом УКТЗЕД не достатньо товару, який придбано платником податків, або такий товар взагалі відсутній в таблицях поданих платником податків.

Платник добросовісно виконуючи свій обов’язок, бажаючи зареєструвати податкову накладну надає письмові пояснення та необхідні документи, які б підтверджують придбання товарів включених до податкової накладної та таблиці даних платника податків.

Проте, контролюючий орган відмовляє в реєстрації податкової накладної шляхом прийняття відповідного рішення з посиланням на те, що платником нібито не надано усіх підтверджуючих документів на придбання, перевезення, зберігання, транспортування, оплати, тощо.

Платник подає скаргу до ДПС України з наданням усіх документів, які тільки можуть підтверджувати господарську операцію, на виконання якої складено і подано на реєстрацію податкову накладну.

Однак, як наслідок отримує рішення про залишення рішення регіональної комісії без змін, а скарги платника без задоволення.

Не отримуючи захисту порушеного права щодо оскарження рішення про відмову реєстрації податкової накладної в адміністративному порядку, платники шукають захисту в судовому порядку.

 

Серед Клієнтів ID Legal Group достатня кількість платників податків, які стають «жертвами» вказаної схеми бездіяльності контролюючого органу.

У 2022 році серед інших судових справ, які супроводжувались адвокатами ID Legal Group була розглянута справа про поновлення порушених прав платника податків щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Таким чином, судом під час розгляду справи встановлено, що позивачем подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкову накладну, реєстрація якої за наслідком проведеного моніторингу була зупинена та запропоновано позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатні для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних.

Позивачем були надані пояснення та копії документів, що складені під час здійснення відповідних господарських операцій.

Контролюючий орган, після отримання від позивача письмових пояснень з доданими документами, додаткових запитів платнику не направляв.

Беручи до уваги викладене, суд зазначає, що оскаржуване рішення повинно містити чітку підставу для відмови в реєстрації податкової накладної із зазначенням, зокрема, які саме документи не надані платником податків, і які були б достатніми для прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної.

Отже, суд дійшов висновку, що посилання на вказану підставу в обґрунтування прийняття рішення про відмову в реєстрації податкової накладної, за умови не наведення комісією доказів того, що подані документи є недостатніми чи такими, що у своїй сукупності викликають сумнів у достовірності зазначеної у них інформації, свідчить про протиправність такого рішення.

У прийнятому рішенні суд наголосив, що недотримання органами ДПС принципу правової визначеності під час зупинення реєстрації податкової накладної призводить до необізнаності платника податків щодо вичерпного переліку необхідних документів, які він повинен був надати контролюючому органу, внаслідок чого у ДПС виникає можливість прояву нічим необмеженої дискреції реалізації повноважень.

Таким чином, суд поновив порушені права платника податків, а адвокати ID Legal Group забезпечили захист прав Клієнта.

Над проєктом працювали адвокати: партнер ID Legal Group Олег Добровольський, керівник судової практики Олег Нікітін, Людмила Максименко.

 

Leave a comment