Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Блокування податкових накладних: ключові нововведення Постанови КМУ від 11.12.2019 р. № 1165, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

На сьогоднішній день зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування регулюється нормами Постанови КМУ від 11.12.2019р. № 1165, що була прийнята взамін Постанови КМУ від 21.02.2018р. № 117, по якій тривали судові розгляди платників податків. Кабміном було усунуто дефекти, які стали підґрунтям для визнання недійсною Постанови КМУ від 21.02.2018р. № 117. 

До Вашої уваги пропонується аналіз змін, які було враховано Кабміном при підготовці та прийнятті Постанови від 11.12.2019р. № 1165 згідно нижченаведеної порівняльної таблиці: 

Постанова КМУ від 21.02.2018р. № 117 (втратила чинність) 

п.1. визначено механізм зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; 

п.1. визначено механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; 

п.2.визначено поняття моніторингу; 

п.2. визначено поняття автоматизованого моніторингу; 

Норма відсутня 

п.2. визначено терміни:комісія контролюючого органу, комісія регіонального рівня, комісія центрального рівня, критерій оцінки ступеня ризиків, показник автоматизованого моніторингу, що характеризує ризик; 

Норма відсутня 

п.2. визначення терміну: таблиця даних платника податку; 

п.3. Податкові накладні/розрахунки коригування – ознаки можливого зупинення їх реєстрації; 

п.3. Податкові накладні/розрахунки коригування – перевірка щодо відповідності ознакам безумовної реєстрації; 

п.п.3.п.3. загальна сума податку на додану вартість, сплачена за останні 12 календарних місяців,  становить більше 400 тис. гривень (умова для реєстрації ПН/РК в реєстрі) ; 

п.п.3. п.3.загальна сума податку на додану вартість, сплачена за останні 12 календарних місяців, становить більше 1 млн. гривень(умова для реєстрації ПН/РК в реєстрі); 

п.п.3. п.3. умова для показників D та P, розміри: D> 0,05, P

Норма відсутня 

Норма відсутня 

п.п.3 п.3 формула:P = Pм х 1,4 

п.п.3 п.3 обрахування ДФС значення показника D за останні 12 календарних місяців  

п.п.3п.3 Значення показників D та P відображаються в електронному кабінеті платнику податку; 

Норма відсутня 

п.п.4 п.3. відображення у податковій накладній/розрахунку коригування відображена операції з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП (зазначені в таблиці даних платника податку) 

 п.5.перевірка на відповідність критеріям ризиковості платника податку податкової накладної/розрахунку коригування, які підлягають моніторингу, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку. 

п.5.перевірка платника податку відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (додаток 2). Перевірка щодо відповідності відображених операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3). 

п.6. результат моніторингу платника податку, яким складено податкову накладну / розрахунок коригування. 

п.6. результат автоматизованого моніторингу платника податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування.  

Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку та прийняття відповідного рішення.                                            Спосіб отримання рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, підстави його прийняття, визначення інформації та копії документів, які подаються платником податку до органів ДПС. 

п.7 відповідність критеріям ризиковості здійснення операції за результатами моніторингу податкової накладної / розрахунку коригування за результатами моніторингу 

п.7 відповідність критеріям ризиковості здійснення операції за результатами моніторингу податкової накладної / розрахунку коригування за результатами автоматизованого моніторингу 

п.8. формування і ведення  Реєстру податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, за формою згідно з додатком 1  

п. 8. Платник податку отримує інформацію щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, через електронний кабінет. 

п.9. окремий Реєстр податкових накладних/ розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, функціонує в тестовому режимі. 

п.9.Платник податку отримує розраховані показники позитивної податкової історії через електронний кабінет. 

п.10 Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку 

Норма відсутня 

п.11 термін розрахування показників ДФС для визначення позитивної податкової історії платника податку. 

Норма відсутня 

Зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі Визначено: строки надсилання платнику квитанції; перелік наведених даних у квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК;                                               перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі; Письмові пояснення та копії документів, які платник податку має право подати; Склад комісій контролюючих органів та прийняття ними рішень;умови реєстрації ПН/РК, реєстрацію яких зупинено. 

Зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі 

Визначено: строки надсилання платнику квитанції, зміст квитанції. 

 

п. 29. визначення право подання до ДФС таблиці даних платника податку (додаток 3). 

п.12. визначення права подання до ДПС таблиці даних платника податку(додаток 5). 

п. 30. Зазначення у таблиці даних: коди товарів згідно з УКТЗЕД, коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016–2010) 

п.13. зазначення у таблиці даних: коди товарів згідно з УКТЗЕД, коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 

п.33. прийняття рішення Комісії регіонального рівня про врахування або неврахування таблиці даних платника податку (додаток 4). 

п.16. прийняття рішення Комісії регіонального рівня про врахування або неврахування таблиці даних платника податку (додаток 6). 

п.36. умови неврахування таблиці даних платника податку за формою згідно з додатком 5, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу. 

п.19. умови неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу (додаток 7). 

п. 37. Розгляд таблиці даних платника податку у відповідності до пункту 32 цього Порядку. 

п.20. розгляд таблиці у відповідності до пункту 15 цього Порядку. 

п.38. Умови врахування таблиці даних платника щодо реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі з операцій 

Норма відсутня 

Норма відсутня 

п.21. Умови прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку прийнято до дати набрання чинності цим Порядком. 

Норма відсутня 

п.22. Умови врахування Таблиці даних платника податку у разі надходження до контролюючого органу рішення суду про скасування рішення. 

п.39. Спосіб подання Таблиці даних платника податку. 

п. 23. Спосіб подання Таблиці даних платника податку. 

Визначено порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.  

п.25.-п.49. Визначено склад, функції та обов’язки  комісії регіонального рівня, комісії центрального рівня. 

Порядок розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації. Визначено строки розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, спосіб подачі скарги платником, зміст скарги та документів до неї, варіанти рішень про розгляд скарги. 

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Визначено поняття комісій центрального та регіонального рівня, строки подання і зміст скарги, порядок розгляду та прийняття рішення комісією, умови оскарження в адміністративному та судовому порядку. 

 

Отже, можна зробити висновок, що ключовими нововведеннями є наступні зміни («критерії «імунітету»): 

1. В сумі показника податкового навантаження змінено кількісний критерій з пп. 3 п. 3 Постанови КМУ від 11.12.2019р. № 1165 та пп. 3 п. 3 Постанови КМУ від 21.02.2018р. № 117: за новими правилами з вироблених товарів в Україні сума загального ПДВ, яку було сплачено за попередні дванадцять календарних місяців, що були попереду місяця, у якому виписано ПН/РК, платником та його підрозділами, що є  відокремленими, подано ПН/РК з метою реєстрації в ЄРПН, складає більше ніж 1 млн грн (в старій редакції 400 тис. грн). Таким чином, вказаний критерій "імунітету" можуть використовувати тільки великі платники податків. 

  1. Пунктом 3 Постанови КМУ від 11.12.2019р. № 1165 передбачено Критерії, за яких ПН/РК підлягають реєстрації в безумовному порядку, де у підпункті 4 передбачений критерій "імунітету" (новий):у ПН/РК відображається операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які вказано в таблиці даних платника, яка врахована органом ДПС. Разом з цим пунктом12 Постанови КМУ від 11.12.2019р. № 1165 визначено, що за платником залишаються право подання до ДПС таблиці даних платника податку за затвердженою формою (додаток 5), яка є підґрунтям для виключення з критеріїв ризикових платників. 

Більш детально ознайомитись з ключовими змінами, внесеними Постановою КМУ від 11.12.2019р. №1165 можливо ознайомитись за допомогою «Порівняльної таблиці»:  

Порівняльна таблиця з ключовими змінами, внесеними Постановою КМУ від 11.12.2019р. №1165 

Постанова КМУ від 21.02.2018р. № 117 (втратила чинність) 

п.п.3. п.3. загальна сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/ розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис. гривень; 

п.п.3. п.3.загальна сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено