Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Доказова база щодо прийняття/відмови в прийнятті податкової декларації в електронній формі, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

У публікаціях наші фахівці періодично аналізують норми законодавства та судову практику щодо порядку прийняття податкової звітності, оскарження дій/рішень/бездіяльності податкових органів.

В сьогоднішній розглянемо питання щодо прийняття податковими органами податкових декларацій.

Загальні вимоги щодо оформлення та подання платниками податкових декларацій врегульовані нормами ПК України.

На сьогодні в переважній більшості випадків платниками до податкових органів надсилаються податкові декларації у формі електронного документа із відображенням у ньому обов’язкових реквізитів, передбачених встановленими формами із накладенням на них КЕП в розумінні Закону про електронні довірчі послуги.

Нормами ПК України чітко закріплено обов’язок податкового органу прийняти податкову декларацію за умови відображення у ній усіх обов’язкових реквізитів та правильності (достовірності) їх заповнення, передбачених встановленою формою певного виду податкової декларації, без проведення перевірки показників цієї декларації.

Водночас зазначено, що єдиною підставою за якої може бути неприйнята податкова декларація в електронній формі – недійсність КЕПа або закінчення строку його дії, навіть при умові відповідності цієї декларації вимогам щодо наявності обов’язкових реквізитів та правильності їх заповнення.

Порядок направлення платниками до податкових органів електронних документів, у тому числі і податкової звітності визначено у Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, який затверджено наказом МФУ за № 557 від 06.06.2017 р.та зареєстровано у Мінюсті за № 959/30827 від 03.08.2017 р. (далі – Порядок № 557).

За умови дотримання платником вищевказаних законодавчих вимог подана ним декларація підлягає реєстрації днем її фактичного отримання податковим органом.

Про прийняття податковим органом податкової декларації платнику має бути надіслано письмове повідомлення про її прийняття.

Факт отримання податковим органом податкової декларації фіксує квитанція № 1 повідомлення про її надходження до податкового органу (електронне повідомлення).

Доказом прийняття податковим органом податкової декларації, поданій в електронній формі є квитанція № 2 (електронне повідомлення) з відповідною інформацією, в якій також відображена фактична дата її прийняття, яка відповідає даті її отримання цим органом.

І навпаки, у разі відмови в прийнятті податкової декларації платник також повинен отримати письмове повідомлення про відмову в її прийнятті, яка згідно положень Порядку № 557 оформлюється як квитанція № 1, що формується за результатами автоматизованої перевірки цієї декларації, а у разі виявлення під час її проведення допущених порушень, у квитанції № 1 фіксується повідомлення про відмову у прийнятті декларації (фактичне рішення про відмову в прийнятті) із зазначенням причин неприйняття, при цьому квитанція №2 податковим органом вже не складається та не направляється платнику.

Внаслідок отримання платником квитанції № 1 про відмову в прийнятті декларації він зокрема на власний розсуд може скористатися правом оскаржити рішення про відмову в прийнятті декларації, яким квитанція про відмову в прийнятті по формі не являється, однак у ній фактично відображене таке рішення податкового органу.

Судова практика з питань оскарження відмови в прийнятті податкової декларації на даний час сформована на рівні КАС ВС в період  дії законодавства 2015-2017 роки (момент виникнення спірних правовідносин з податковими органами), оскільки в ній відмова податкового органу в прийнятті декларації оформлялася листом, в якому містилося повідомлення (рішення) про таку відмову.

Однак, на даний час оскарженню в судовому порядку підлягає рішення про відмову в прийнятті податкової декларації, вказане у квитанції податкового органу про відмову в її прийнятті та визнанні такої декларації поданою в день фактичного отримання податковим органом, при цьому не зайвим буде заявити позовні вимоги про відображення показників цієї декларації в інтегрованій картці платника.