Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чи повинен ФОП мати штатний розпис? Роз’яснення Мінсоцполітики, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

Наразі, є позиція Міністерства соціальної політики (лист від 21.05.2019 №34/0/23-19/133) стосовно зобов’язання мати фізичною особою – підприємцем (ФОП) – штатний розпис. Отже, в нашій публікації розглянемо визначені у цьому листі основні аргументи щодо наявності такого розпису.

Так, законами про працю (КЗпП) визначено, що укладання трудового договору здійснюється між підприємством або фізичною особою та працівниками, які реалізують своє право на працю (ст. 2 КЗпП).

Нормою статті 21 КЗпП визначено, що за трудовою угодою працівник виконує зазначену в угоді роботу, з виконанням внутрішнього розпорядку підприємства, а, в свою чергу,підприємство або фізична особамає зобов’язання перед працівникомвиплачувати заробітну плату та створити відповідні умови для праці. При цьому, такі зобов’язання між працівниками та підприємством /або фізичною особою, зазначаються у колективному договорі та в угоді сторін.

Оскільки, відповідно до норм законів про працю, ФОП є роботодавцем він повинен вести відповідну кадрову документацію по працівникам.

На думку Міністерства соціальної політики, ФОП має укладати трудові договори, вести трудові книжки працівників, вести табелі обліку використання робочого часу та інше.

Окрім того, Міністерство соціальної політикизвертає увагу, на той факт що нормами діючого законодавства не передбачено, що ФОП повинен мати штатний розпис. При цьому зазначає, що у разі укладання трудового договору на виконання робіт, послуг, ФОП мають дотримуватися вимог трудового законодавства. При укладанні договорів цивільно-правового характеру (ЦПХ) на виконання певної роботи, мають дотримуватися вимоги цивільного законодавства.

Отже, у разі укладання договорів ЦПХ з працівником на виконання  роботи, не передбачає прийняття такого працівника на посаду згідно штатного розпису. При цьому, такий працівник за угодою ЦПХ не підпорядковується діючим на підприємстві правилам трудового розпорядку, а отже закони про працю на такі відносини не застосовуються.

Окрім того, Міністерство соціальної політики звертає увагу на нормативно – правовий акт п.1.1 розділу 1 Інструкції, затверджений наказом Міністерства юстиції від 28.09.2005 р. N 286. Зокрема, там зазначено, що дія Інструкції поширюється також на ФОП, які використовують найману працю.

При цьому, Міністерство соціальної політики, зазначає що його лист носить інформаційний, рекомендаційний характер.