Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чи є допустимим підписання процесуальних документів з використанням факсиміле? – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Ми неодноразово писали щодо наслідків використання суб’єктами господарювання факсиміле під час здійснення господарської діяльності.

У цій публікації розглянемо можливість використання цього механізму при підписанні процесуальних документів у судовому процесі.

Наслідком сьогоднішніх динамічних темпів роботи юридичних осіб є зростання обсягу документообігу та чисельності документів, які підлягають підписанню їх керівником.

Під час підписання значного числа документів у керівника доволі часто відсутня можливість детально ознайомитися зі змістом кожного документу. Для того, щоб уникнути такої зайвої втрати часу та для забезпечення зручності, у деяких ситуаціях, замість особистого підпису керівника, використовують факсиміле. 

Факсиміле відтворює власноручний підпис особи (є його аналогом), використовуючи методи механічного, електронного або іншого відображення його зовнішньої форми.

Цей термін та право його використання закріплено нормами ЦК України.

При цьому, норми законодавства інколи не передбачають можливості використання факсиміле, а натомість вони вимагають проставляння власноручного підпису особи на документі, зокрема у процесуальному законодавстві, в якому визначено статус кожного учасника справи та їх повноваження у судовому процесі. 

Постановою  КГС ВС від 08.07.2021 у справі № 916/3209/10 роз’яснено наслідки подання процесуальних заяв із застосуванням факсимільного відображення підпису певної особи.

Так, в даній справі особа подала до суду позовну заяву про солідарне стягнення матеріальних збитків. Цей процесуальний документ було підписано адвокатом особи, від імені особи в інтересах якої була подана ця позовна заява. Згідно з ухвалою суду, яка була залишена без змін постановою Апеляційного суду, позовні вимоги були залишені без розгляду згідно з положеннями ГПК України, оскільки документ підписано особою, яка не наділена правом його підписувати.

 Під час прийняття таких рішень, суди виходили з того, що особа, яка підписала позовну заяву, використала відображення підпису адвоката із застосуванням факсиміле, що суперечить положенням господарського процесуального закону щодо вимоги проставляння особистого підпису особи, яка звертається до суду (її представника) на позовній заяві. 

Згідно постанови КГС ВС рішення судів попередніх інстанцій залишені без змін.

Свою правову позицію касаційний суд обґрунтовує, зокрема, наступним: норми  ГПК України встановлюють неухильні та неодмінні приписи до оформлення та змісту процесуальних документів, у тому числі позовної заяви.

 Так, позовна заява має бути подана до суду в письмовій формі і на ній має бути наявний власноручний підпис особи, яка звертається з позовом до суду  чи її представника або іншої особи, яка згідно закону уповноважена на звернення до суду в інтересах іншої особи.

Отже, у змісті позовної заяви неодмінно повинен бути наявний підпис такої особи або її представника (обов’язковий реквізит цього виду документу). При цьому, такий процесуальний документ має бути підписаний особисто, відображення підпису з використанням факсиміле або інших технічних методів, відтворення зображення підпису згідно норм процесуального закону є недопустимим. 

Приписами ГПК України (права та обов’язки учасників справи) зазначено про те, що документи, які направляються в суд, учасниками справи підписуються особистим чи електронним підписом особи, це в тому числі стосується й позовних заяв.

 Нормами ГПК України встановлено повноваження суду повернути позовну заяву особи у випадку, якщо такий процесуальний документ поданий особою, в якої відсутня процесуальна дієздатність, зокрема вона не підписана або підписана особою, якій не належить право її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено.

 Згадані вище приписи підтверджують необхідність додержання неодмінної та безумовної вимоги процесуальних норм стосовно підписання позовної заяви власноручним або електронним цифровим підписом особи, яка звертається із позовними вимогами до суду, що засвідчує справжню волю такої особи на настання відповідного правового результату на момент звернення до суду із позовною заявою.

Застосування в такій ситуації факсиміле нормами процесуального закону заборонено.

Касаційний суд вказує на те, що оскільки норми процесуального законодавства відповідно до загального правила встановлюють інститут персонального звернення особи за захистом своїх прав до суду та власноручне підписання нею заяв по суті справи, то подання процесуальних документів із застосуванням факсимільного відображення підпису такої особи (її представника), що по суті є шаблоном, який лише відтворює зовнішній вигляд та форму підпису, і при цьому може бути виготовлений і використаний будь-якою особою, суперечить положенням ГПК України та не може бути підтвердженням реального прагнення особи на вчинення такої дії, як проставляння особистого підпису в кінці тексту відповідної заяви.

Отже, при поданні процесуальних документів до суду такі документи необхідно підписувати відповідній особі (учасник справи або її уповноважений представник) власноруч, і саме цей факт підтверджує реальне волевиявлення цієї особи на настання відповідного правового результату (наслідку) щодо розгляду цього документу судом. У даному випадку законодавчі приписи визначають випадки, коли застосовувати факсиміле є недопустимими.