Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Експериментальні зразки підпису та почерку: відмова чи надання? – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

В одній із наших публікацій ми торкались питання правомірності відмови свідка від надання експериментальних зразків підписів та почерку. Сьогодні ми хотіли би звернути увагу на правильність і ефективність для захисту інтересів дій особи, яка викликана до слідчого (прокурора), і якій оголошується постанова про відбір зразків.

Як правило, у більшості випадків, у кримінальних провадженнях, слідчі оголошують постанову про відбір зразків підписів та почерку після допиту свідка (або підозрюваного). Тобто заздалегідь (у повістці) не повідомляється про те, що у свідка (або підозрюваного), крім проведення допиту, ще й будуть відбирати експериментальні зразки. Тому особа, яка викликана для допиту в якості свідка (або підозрюваного), і в минулому підписувала або заповнювала документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повинна бути обізнана і підготовлена до можливого відбору зразків.

Стосовно підозрюваного позиція загалом зрозуміла: підозрюваний вправі відмовитись давати будь-які показання і, відповідно, експериментальні зразки. Інша ситуація стосовно процесуального статусу свідка. У свідка є фактично два варіанти: або надавати експериментальні зразки або відмовитись їх надавати. Чи буде це правомірним з боку свідка і який порядок його дій в такому випадку? 

Стаття 63 Конституції України не включає поняття відмови особи від надання зразків для експертного дослідження, а тільки поняття «показань» та «пояснень». Однак, якщо розглядати зміст ст.63 Конституції України більш широко, то надаючи експериментальні зразки, свідок може нашкодити самому собі, тобто фактично надати слідству дані відносно себе. Стаття 66 КПК України «Права і обов’язки свідка» не включає обов’язок надання слідчому експериментальних зразків, однак і у перелік прав відмова від надання зразків теж не включена. Крім того, КПК та КК України не містять конкретну норму про відповідальність за відмову від дачі експериментальних зразків свідком. Отже, на наш погляд, відмова свідком від надання експериментальних зразків підписів та почерку в інтересах свого захисту цілком законна і обґрунтована.

Також, хочемо звернути увагу, що існують обставини при яких для захисту своїх інтересів особі іноді треба відмовитись від дачі експериментальних зразків, а іноді навпаки – особі необхідно доводити справжність підпису або почерку від свого імені.   

Так, після оголошення слідчим постанови про відбір експериментальних зразків і ознайомлення з постановою свідка, останній підписує її та вказує про відмову від надання експериментальних зразків. Підписи та почерк свідка на постанові будуть вважатись умовно-вільними зразками його підписів та почерку.

В разі необхідності доведення справжності свого підпису в інтересах захисту особа, якій оголошено постанову про відбір зразків, підписує її і надає згоду на проведення цієї процесуальної дії. Як правило, для експертів-почеркознавців достатнім є виконання особою підписів та почерку на семи-десяти аркушах, що на перший погляд здається великою кількістю, але забезпечить Вас від повторного надання зразків. Також, слідчий може запропонувати відбір зразків у різних положеннях: сидячі або стоячи, що також може бути вимогою експертів. Якщо Ви заінтересовані в якісному проведенні почеркознавчої експертизи, то доцільно надання значної кількості зразків всіх видів, які пропонує експерт.

Однак, при наданні згоди на відбір експериментальних зразків слід пам’ятати, що вони назавжди залишаються в матеріалах кримінального провадження і при необхідності можуть бути використані іншими правоохоронними органами, у інших кримінальних провадженнях для проведення інших почеркознавчих експертиз.