Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Електронні гроші в системі оподаткування, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Прогрес невпинно проникає у всі сфери нашого життя і податкова система не  виняток. Вже з 01.04.2023 вступає в дію Закон України від 12.01.2023 р. №2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», яким до Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) передбачено багато нововведень, пов’язаних з обігом та використанням електронних та цифрових грошей.

В ПКУ досить ґрунтовно імплементовано поняття «електронних грошей», які сьогодні вже широко використовуються при проведенні розрахункових операцій. Також згадано і про цифрові гроші Національного банку України. Але через їх незначне поширення в Україні цифровим грошам приділено менше уваги, ніж досить поширеним на сьогодні електронним платіжним засобам.

Поняття електронних грошей визначено статею1 Закону про платіжні послуги, в якій  зазначається, що електронні гроші – одиниці вартості, які мають свої особливості, які виражаються в наступному:

 • спосіб збереження – на електронному пристрої;
 • призначення – здійснення платіжних операцій одним емітентом (фінансовою організацією, яка має ліцензію на випуск електронних грошей, надану Національним банком України), які приймаються будь якими підприємствами (особами) – не емітентами таких грошей (які відкриватимуть облікові записи в таких фінансових установах і зможуть приймати та робити платежі електронними грошима) та являються грошовим зобов’язанням такого емітента;
 • спосіб виконання: безготівкова / готівкова форма.

Вищезазначений Закон на законодавчому рівні по суті легалізував електронні гроші в системі оподаткування та  прирівняв їх функціонал з функціоналом  звичайного банківського рахунку.

Зауважимо, що не варто сплутувати електронні гроші з крипто валютами (типу Bitcoin, Ethereum чи Ripple). Коли мова йде про електронні гроші, то варто розуміти платіжні засоби, що емітуються на базі платіжних систем та рахунки для користувачів як правило формуються у вигляді електронних гаманців.  До найпоширеніших електронних грошей емітентів-нерезидентів, що використовуються в Україні відносяться WebMoney та PayPal. Серед українських платіжних систем, в яких емітуються електронні гроші, найбільш поширені такі: Maxi, Global Money, Простір (НСМЕП), електронні гаманці на картах Visa, MasterCard.

Зміни в ПКУ, які вносяться Законом №2888-IX, передбачають, що відтепер електронними грошима можна:

 • здійснювати сплату податків та зборів, крім окремий випадків, що це забороняють (наприклад, сплата податків на єдиний рахунок, ЄСВ);
 • на рахунок небанківського надавача платіжних послуг (установи, що є емітентом електронних грошей та здійснює платіжні послуги) можуть бути повернуті зайво сплачені кошти та здійснено відшкодування сум ПДВ;
 • здійснювати розрахунки з працівниками, зокрема, оплачувати відрядження працівникам; видавати їх як кошти під звіт; повертати їх; проводити з їх використанням рекламні заходи, презентації, видачу подарунків (в межах визначених законодавством). За умови документального підтвердження такі витрати не будуть оподатковуватись.

Отже, надавача платіжних послуг – небанківську установу, яка здійснює операції з електронними та цифровими грошима, за функціоналом та відповідальністю прирівняли до банківської установи. Обов’язками надавача платіжних послуг є:

 • належним чином ідентифікувати своїх клієнтів – чи є вони суб’єктами господарювання;
 • повідомляти податковий орган про відкриття/закриття рахунків суб’єктами господарювання;
 • контролювати терміни виконання зобов’язань, нести відповідальність за їх порушення;
 • нести відповідальність за порушення термінів перерахування податків до бюджетів, якщо це сталося з їх вини;

Аналогічно і податкові органи набувають прав щодо надавачів платіжних послуг. Так само, як податкова служба має право отримати інформацію щодо наявності/відсутності у будь-якого підприємства банківського рахунку, так само вона буде мати інформацію про наявність/відсутність у нього рахунку в електронних грошах (платників податків зобов’яжуть повідомити про це податкову). Слід також враховувати, що відповідне рішення суду дозволить податківцям отримати інформацію щодо грошових потоків як на банківському рахунку, так і на рахунку в електронних грошах.

Якщо у підприємства при провадженні господарської діяльності виникне ситуація, коли в нього з’явиться податковий борг (в наслідок  відкриття виконавчого провадження за результатами суду або по несплаті податків до бюджету), може накладатися арешт як на банківський рахунок, так і на рахунок в електронних грошах. Податковий орган, як надавач платіжних послуг, зможе в разі наявності у платника податків боргу з податків :

 • здійснювати його погашення коштами з рахунків небанківських надавачів платіжних послуг; за рахунок електронних гаманців емітентів електронних грошей, які надають послуги з обслуговування такого платника податків;
 • припиняти можливість проведення видаткових операцій платників податків з їх рахунків/електронних гаманців у небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей тощо;
 • накласти арешт на кошти/інші цінності, що знаходяться в небанківського надавача платіжних послуг та емітента електронних грошей.

Відтак, для цілей податкового контролю та реалізації функцій і обов’язків платника податків електронні гроші (а в майбутньому також і цифрові валюти) функціонально вже прирівняні до готівкових та безготівкових грошей та набувають повноцінного статусу платіжного засобу в  на залежно від того, яку форму має такий платіжний засіб та який оператор їх обслуговує – банківська чи небанківська фінансова установа або надавач платіжних послуг.

З повагою,

Тетяна Савчук, аудитор

керівник практики ТЦУ та аудиту

ID Legal Group