Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Фінансування додаткових відпусток особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Наближається тридцять третя річниця Чорнобильської трагедії. Всі минулі роки держава намагається компенсувати постраждалим особам втрату як матеріальних так і не «матеріальних» ресурсів, в першу чергу це стосується втраченого здоров’я. Не в останню чергу оздоровлення чорнобильців залежить від можливості отримання від держави «компенсованого» періоду відпочинку, тобто відпустки.

Основним законодавчим актом, який спрямований на розв’язання пов’язаних  проблем медичного і соціального характеру, та який регулює порядок надання пільг чорнобильцям є Закон про статус чорнобильців (Далі – Закон). В залежності від категорій, до яких належать чорнобильці існує законодавчо встановлений перелік, підстави та обсяги надання їм пільг.

Зокрема, право на «чорнобильську» відпустку мають працівники, які є особами, віднесеними до 1 та 2 категорій постраждалих. Підкреслимо, що до першої категорії  належать інваліди з числа безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12, стаття 14 Закону), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобилю на променеву хворобу. До другої категорії відносяться учасники ліквідації наслідків аварії, які працювали у зоні відчуження протягом певного періоду часу з моменту аварії, а також особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Віднесення зазначених осіб до відповідної категорії підтверджується посвідченнями (із вкладишем до нього), які видані у відповідності із Порядками видачі посвідчень, затвердженими постановами КМУ.

Останньою постановою КМУ №1172 від 27.12.2018передбачено,у зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень, зокрема для осіб категорії 1, проведення заміни посвідчень та вкладок до них до 1 січня 2020 року. У цьому випадку на посвідченні та додатках до нього (їх копії) має бути відбиток штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації. Слід звернути увагу, що посвідчення без штампа та/ або без вкладиша вважають недійсними.

Тепер дещо докладніше про законодавчо встановлені пільги чорнобильцям. Згідно Закону (п. 22 ч.1 стаття 20 та п.1 статті 21) передбачено для осіб першої та другої категорії  надання трудових пільг, а саме використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік (що складає 16 календарних днів). Зазначена додаткова відпустка є пільгою яка гарантована державою, а тому роботодавець зобов'язаний забезпечити право працівника на відпустку впродовж календарного року. Джерелом фінансування нарахованих та виплачених працівнику відпускних є бюджетні кошти, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики. Механізм їх використання, обліку, звітності і контролю за використанням коштів визначений Порядком, затверджений постановою КМУ 20.09.2005 №936.

Для того щоб отримувати бюджетне фінансування на чорнобильські відпускні, потрібно щорічно реєструватися (поновлювати реєстрацію) в районному управлінні праці та соціального захисту населення. Крім цього, не пізніше ніж два місяці до початку нового бюджетного року, необхідно подавати документи (паспорт підприємства), графік відпусток і розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік та переліки працівників, які «претендують» на чорнобильські відпускні. У разі зміни на протязі бюджетного року, відомостей у зазначених даних – роботодавець має повідомити про такі зміни протягом 20 днів наступного місяця. Форми зазначених документів (форму №2 та форму №3), а також вимоги до обсягу та змісту інформації, яка подається, визначені наказом Мінсоцполітики №928 від 22.06.2018 року.

 Що стосується механізму фінансування «чорнобильської» відпустки він наступний.  Суму відпускних за період такої відпустки роботодавці нараховують і, як правило, виплачують за рахунок власних коштів.

Для отримання фінансування з бюджету роботодавцю необхідно до 25 числа місяця, за який проводять нарахування «чорнобильських» відпускних, подати в уповноважені органи соціального захисту, документи та розрахунки, про які йшла мова вище. Зокрема, але не виключно, розрахунок видатків, тобто суму відпускних і нарахованого на нього ЄСВ, а також деталізовану інформацію про  одержувачів компенсаційних виплат (із зазначенням П.І.Б, категорії осіб, реквізити посвідчень, тощо). Після перевірки, реєстрації, обліку поданих розрахунків уповноважені органи перераховують роботодавцям необхідні суми на їх поточні розрахункові рахунки. Не зайвим буде підкреслити, що керівники роботодавців несуть персональну відповідальність  за своєчасність  подання  таких розрахункових  документів та правильність призначення  і  нарахування  компенсаційних виплат та допомоги певних видів.

               Відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операційв разі надання чорнобильських відпускних має свою особливість.А саме, при нарахуванні відпускних та єдиного внеску на них здійснюються бухгалтерські проведення по рахунку інших операційних витрат.Одночасно з нарахуванням таких витрат відображається нарахування доходу від безоплатно одержаних оборотних активів.  Після того, як бюджетне фінансування надходить на поточний рахунок в національній валюті, зазначені кошти відображаються  по кредиту відповідного рахунку «Кошти з бюджету та державних цільових фондів».