Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Фінансовий лізинг: започаткування законодавчого врегулювання відповідно до міжнародно-правових стандартів, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

13 червня 2021 року набрав чинності ЗУ «Про фінансовий лізинг» під №1201-IX, який прийнято народними обранцями нашої країни 04 лютого 2021 (далі по тексту Закон №1201-IX).

Законом №1201-IX визначено засади загально-правового характеру фінансового лізингу (далі по тексту – ФЛ) в нашій країні та приведено цю сферу діяльності згідно з міжнародно-правовими стандартами.

Зокрема, внесено зміни до відповідних законодавчих актів:

–       Ст.283, 292 ГК України;

–       Ст.759, 762, 764, 765, 767, 768, 769, 773, 774, 776, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 790, 806, 807,809-1 , 815, 816, 817, 818, 819, 820, 823, 825 ЦКУкраїни;

–       ст.16, 34 ЗУ «Про дорожній рух»;

–       ст. 3 Декрету Кабміну від 21 січня 1993 року № 7-93«Про державне мито», на підставі яких уточнено терміни та правові відносини, предметом та об’єктом яких є сфера ФЛ.

Так, Законом№1201-IX визначено наступні терміни, що стосуються правового змісту: договору ФЛ, лізингодавця, лізингоодержувача, продавця (постачальника), ФЛ.

            Основною метою є: забезпечити сприятливі умови розвитку економіки шляхом гармонізації законодавства нашої країни з законодавством ЄС, міжнародними стандартами, забезпечити захист прав та інтересів суб’єктів у сфері ФЛ та створити належне конкурентне середовище.

            Також визначено, що взаємовідносини між суб’єктами ФЛ регулюються нормами ЦК України, ГК України.

            Держрегулювання та нагляд за ринком ФЛ здійснює НБУ на підставі вимог ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

            Чітко визначено ознаки ФЛ, який буде вважатись фінансовим, якщо буде дотримуватись хоча б одна з таких ознак (умов):

–       розмір амортизації об’єкта протягом строку передачі нараховується не менше, ніж 75% від первісної вартості з подальшим переходом права власності до лізингоодержувача від лізингодавця на умовах, передбачених укладеним договором;

–       лізингові платежі дорівнюють або перевищуютьпервісну вартість об’єкта на момент підписання відповідного договору;

–       розмір балансової (залишкової) вартості об’єкта ФЛ становить не більше 25% від розміру первісної вартості об’єкта станом на початок дії відповідного договору;

–       об’єкт ФЛ, виробленого для лізингоодержувача не буде використаний іншими особами, окрім лізингоодержувача, з огляду на особливості якісних та технологічних характеристик такого об’єкта.

Зокрема, визначено, що об’єктом ФЛ може бути: майно з індивідуальними ознаками, що підпадає під критерії основних засобів згідно з законодавством.

            Не можуть бути об’єктом ФЛ: природні об’єкти, земля (ділянки), а також об’єкти, визначені ч. 2 статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Лізингоодержувачем набувається у власність об’єкт ФЛ за умови виконання ним зобов’язань, визначених відповідним договором.

Визначено супровідні послуги, що стосуються ринку ФЛ, а саме: послуги посередників; послуги, що стосуються допомоги на ринку фінансових послуг.

Приділено увагу укладенню договору ФЛ, зокрема: з фізичною особою, а також розкрито його зміст відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст.18 Закону України «Про захист прав споживачів» та Закону №1201-IX та форму укладення: в письмовій формі, нотаріально не посвідчується, крім випадків, які встановлені законом або згідно домовленості сторін. При цьому, якщо об’єктом є транспортний засіб за умови участі фізособи, то такий договір підлягає посвідченню нотаріуса на підставі вимоги однієї з сторін.

Розкрито суть лізингових платежів та їх склад, а саме: сума відшкодування частки вартості об’єкта; винагорода, спрямована на користь лізингодавця; інші складові (платежі, витрати), передбачені відповідним договором, а також виписані та передбачені права та обов’язки лізингодавця та лізингоодержувача.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group