Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ДПС України змінює Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

На сайті ДПС України за посиланням www.tax.gov.ua в тематичному розділі «Проекти регуляторних актів» оприлюднено проєкт Наказу Мінфіну«Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (доопрацьований), про що з’явилось відповідне повідомлення (див. https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2021-rik/75875.html).

На підставі Наказу Мінфіну від 02.06.2015 №524, який зареєстровано в Мін’юсті 24.06.2015 №751/27196 (редакція Наказу Мінфіну від 07.09.2020 №548) (далі по тексту – Наказ №524), затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Результатом внесення змін до Наказу №524, як очікується, приведе до відповідності з діючим законодавством порядку складання плану-графіка, відповідно до якого оприлюднюються заплановані документальні планові перевірки платників податків та з метою втілення в життя Пріоритетів діяльності ДПС на термін протягом 2021 року, які затверджено Мінфіном 24.02.2021, удосконалить критерії оцінки ризиків під час проведення своєї господарської діяльності платників податків.

Прийняття вказаного документа покликане на сприяння вірності застосування діючого законодавства щодо процедур складання плану-графіка дляреалізації перевірочного процесу із зазначенням інформації про документальні планові перевірки платників податків.

Зміни, які можливо виділити, як ключові (в тезах):

–       абз.17 п.п.2 п.5 розд. ІІІ викладено у новій редакції: існують розбіжності у платника між показниками податкової декларації з ПДВ та даними ЄРПН в сумі понад один млн. грн або вище п’яти відсотків від суми податкового кредиту, але не менше за суму сто тисяч гривень;

–       абз. 20  п.п.2 п.5 розд. ІІІ викладено у новій редакції: існують розбіжності між зазначеною сумою обсягів реалізації в деклараціях з ПДВ та розміром розрахункових операцій, які проведені із застосуванням РРО та/або ПРРО, в обсягах, який не вище тридцяти відсотків та доповнено: зазначення в декларації експортної та/або імпортної операції без фактажу проведення вказаних операцій; сума сплати податку на прибуток за рік менший за півтора відсотки від розміру суми ПДВ, який відшкодовано в розмірі, яка перевищує десять  мільйонів гривень протягом календарного року;

–       абз.8 п.п.1 п.4 Розд.ІV викладено в новій редакції: розмір суми інших видатків, в т.ч. розмір вартості виконаних робіт, реалізованих послуг, або розмір амортизації, розрахованої на основні засоби складає тридцять та більше у відсотковому вимірі в податковій звітності розміру документально підтверджених видатків в межах господарської діяльності платника та доповнено:сума придбання (без ПДВ), що відображено у податкових деклараціях з ПДВ, складає сімдесят п’ять або більше відсотків обсягу реалізації (без ПДВ), яке знаходить своє відображення у податкових деклараціях з ПДВ;віднесення до витрат у податковій декларації про майновий стан і доходи суми амортизації разом з відсутністю відомостей стосовно присутності власних об’єктів оподаткування.

–       п.п. 2 п. 4 доповнено таким змістом:зазначення в декларації доходу більше ніж двісті двадцять розмірі МЗП, яка встановлена згідно з законом на початок звітного (податкового року) разом з відсутністю зареєстрованого РРО та/або ПРРО та даних стосовно відкритих рахунків у банківській установі.

 

Разом з цим викладено нові редакції Додатків 1 – 3 до Порядку.

Проєкт знаходиться в режимі обговорення, відкритий до зауважень та пропозицій, на подання яких відведено місячний термін, починаючи з дня опублікування (опубліковано 22.07.2021) за поштовою адресою (видавник – ДПС України) – 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, та електронною адресою – nmetlashevska@tax.gov.ua.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group