Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чи мають право слідчі органи встановлювати податкові порушення? – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

В нашій публікації розглянемо питання стосовно того, чи мають право встановлювати податкові порушення в рамках досудового розслідування слідчі органи підрозділів фінансових розслідувань або інші слідчі органи.

Отже, спочатку з’ясуємо у якій спосіб встановлюються податкові порушення, відповідно до норм чинного законодавства.

Звертаємо вашу увагу, що податкові порушення встановлюються виключно контролюючим органом шляхом проведення камеральних і документальних та фактичних перевірок. Про це, свідчить норма п.75.1 ПКУ в якій визначено, що проводити перевірки камеральні, документальні (планові, позапланові) та фактичні мають право контролюючі органи.

При цьому, норма п.41.1 ПКУ дає визначення, що контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику.

Окрім того, нормою п. п. 54.3.2 ПКУ визначено, що саме дані перевірок господарської діяльності СГД, можуть свідчити про заниження або завищення податкових зобов’язань, які були задекларовані таким СГД.

Слід зазначити, що нормами ПКУ визначені відповідні правила та підстави для проведення таких перевірок (камеральні, документальні (планові, позапланові) та фактичні). Зокрема, такі перевірки проводяться контролюючим органом виключно на підставі рішення керівника органу ДПС та виданого наказу на проведення перевірки.

При цьому, тільки за умови вручення СГД наказу контролюючого органу на проведення перевірки (з зазначенням виду перевірки) та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки, такий орган може провести таку перевірку.

Таким чином, відповідно до вищезазначеного, можна зробити наступний висновок: слідчі органи підрозділів фінансових розслідувань або інші слідчі органи не мають право встановлювати податкові порушення, так як такі порушення відповідно до норм ПКУ, мають бути встановлені контролюючим органом шляхом проведення перевірок за визначеними ПКУ правилами та підставами.