Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Інвестпроект із значними інвестиціями: реалізація згідно затверджених вимог, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

Кабміном 23.06.2021 р. згідно з ч.3 ст.7 ЗУ «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» від 17.12.2020 року № 1116-IX (далі по тексту – Закон №1116-ІХ) затверджено Постанову «Про затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями», яку зареєстровано під№ 648 (далі по тексту – Постанова №648).

Метою прийняття Постанови №648 було деталізація та розкриттякомплексу вимог до Заявника з метою втілення в життя інвестпроекту іззалучення значних інвестицій (далі по тексту – Заявник)в тлумаченні ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні» від 02.03.2021 року № 1293-IX (далі по тексту – Закон №1293-ІХ), на підставі якого змінено розд. ХХ «Перехідні положення»  ПК України шляхом внесення ключових доповнень, що стосуються звільнення від наступних податків: на додану вартість, на прибуток, а також застосування конкретизованих пільг по земельному податку, нарахування платиза орендуземельних ділянок для інвесторів зі значними інвестиціями у розумінні визначеного терміну, який передбачено п.5 ч.1 ст.1 Закону№1116-ІХ.

 

Згідно загальних вимог Заявник зобов’язується триматись в рамках наступних Критеріїв, тобто відповідати: достатньому власному капіталу, достатньому чистому операційному грошовому потоку, наявності джерел надходження фінансів для перекриття інвестицій у значних розмірах (далі по тексту – Критерії).

Фінансова спроможність Заявника на відповідність Критеріям подається на адресу Мінекономіки (в паперовій форматі) або з використанням електронного порталу, такого як: Єдиний державний веб-портал електронних послуг (в електронному форматі).

Заявником подаються відповідні документи, а саме: довідка про перелік юридичних осіб (з зазначенням реквізитів); довідка про перелік акціонерів Заявника (які мають більше 5% часток /акцій/ у статутному капіталі); копія аудиторського звіту за останній фінансовий рік; листи-підтвердження від: суб’єкта аудиторської діяльності про відповідність вимогам такого суб’єкта, банку (банків) про готовність надання фінансування; довідка (банківська виписка) про наявність коштів; довідка про відповідність усім критеріям за підписом уповноваженою  особою заявника.

Якщо заявником є юридична особа з реєстрацією в іноземній державі, то додатково додаються наступні документи: копія офіційного документа іноземної держави, отриманого від її компетентного органу, яким підтверджується правовий статус Заявника; копія довідки про інкорпорацію або іншого по аналогії документа (витяг з торгового реєстру або витяг з реєстру компаній).

Крім того, у Постанові №648 деталізовано та розписане чітке визначення Критеріїв, а також вимог до: юридичної особи, що забезпечуватиме фінансові надходження по інвестпроекту щодо критеріїв стійкості фінансових показників, ліквідності та рентабельності; суб’єктів аудиторської діяльності Заявника; надійності банківської установи Заявника.

Нагадаємо, що із вищевказаними змінами до ПК України (внесеними на підставі Закону №1293-ІХ) можливо ознайомитись у нашій попередній статті під назвою «Податкові преференції для інвесторів: реалізація інвестпроектів із значними інвестиціями в Україні».

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group