Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Зміна форми і порядку: звіт про контрольовані операції та акт їхньої перевірки тепер складається по-новому, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Одразу два нововведення, що стосуються контрольованих операцій, набули чинності у лютому та березні 2021 року. Перше стосується форми Акта (довідки) про результати перевірки щодо дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» та вимог до складення таких документів. У другому визначаються новації у формі та порядку складення Звіту про контрольовані операції.

Навіщо запровадили ці нововведення та яких моментів вони стосуються – розбираємося в цьому матеріалі.

Навіщо і як змінився звіт про контрольовані операції?

Зміни по цьому документу впроваджуються наказом Міністерства фінансів України № 841 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», що набув чинності 19 березня 2021 року. Загалом нововведення стосуються безпосередньо форми таких звітів та порядку їх підготовки до подання. У самому наказі викладені й нова редакція форми Звіту, і всі пункти, що стосуються його заповнення.

Зміни запровадили, щоб Порядок і Звіт відповідали Закону України № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Зокрема, вищезгаданий Закон вносить кілька важливих змін у податкове законодавство. Вони стосуються такого поняття, як «пов’язані особи», та роботи з джерелами інформації для підтвердження факту дотримання принципу «витягнутої руки». Також оновлено особливості застосування методів трансфертного ціноутворення для сировинних товарів. Ці нові положення Кодексу і стали причиною внесення змін до звіту.

 

Наприклад, у п.7 розділу VI нового «Порядку складання Звіту про контрольовані операції», де йдеться про заповнення інформації щодо пов'язаності осіб, зазначено:

При розкритті інформації за кодом пов'язаності "523" зазначається ознака пов'язаності відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції.

Це означає, що під час складення звіту треба керуватисяновим визначенням «пов'язані особи», сформульованим у ПКУ. Зокрема, тепер пов'язаною юридичною особою визначається та, яка володіє корпоративними правами іншої юрособи у розмірі 25% і більше.

Так само варто враховувати, що в ПКУ з'явилася нова категорія – «утворення без статусу юридичної особи», що також знайшло своє відображення в оновленій формі Звіту про КО.

Інші зміни стосуються:

–              методів трансфертного ціноутворення (йдеться про сировинні товари);

–              процесу визначення котирувальних сировинних товарів (йдеться про джерела інформації);

–              обґрунтування того, що ціноутворення в контрольованих операціях здійснюється з дотриманням принципу «витягнутої руки»;

–              необхідності під час перевірок використовувати ті самі джерела інформації, якими послуговувався і платник податків.

Як і раніше, Звіт про контрольовані операції треба подавати до контролюючого органу до 1 жовтня того року, що йде відразу після звітного. Він має бути складений і поданий в електронній формі. А якщо платник виявить у документі помилки чи неточності, то він має право підготувати ще один звіт. Залежно від строку подання – до граничного чи після нього – цей звіт буде новим або уточнюючим. І в першому, і в другому випадку треба вказувати всі дані про контрольовані операції за звітний рік – аналогічно з основним звітом.

Що ж стосується того, коли варто застосовувати нову форму, яку передбачає наказ №841, то звіт за оновленою формою треба буде подавати вже за 2020 рік – до 1 жовтня 2021 року.

Акт перевірки контрольованих операцій: що змінюється?

На кілька днів раніше до зміни Звіту набули чинності ще одні нововведення від Міністерства фінансів України. Відомство опублікувало Наказ №806 «Про внесення змін до форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та Вимог до його (її) складення».

Так само, як і в попередньому випадку, це зробили для уніфікації законодавства. Щоб форма акта (або довідки) і процедура його чи її складення відповідали Закону №466-IX, яким передбачено зміни до статті 39 Податкового Кодексу України «Трансфертне ціноутворення».

Коли ж складається такий акт? Якщо перевірка виявляє, що контрольована операція не відповідає принципу «витягнутої руки». А отже в результаті обсяг оподатковуваного прибутку був розрахований неправильно і платник нарахував меншу суму податків. Якщо ж перевірка не виявила порушень, це вказується у довідці (акт не складають).

Акт або ж довідку готують українською мовою, з наскрізною нумерацією сторінок і в паперовій формі,титульний аркуш документа друкується на спеціальному бланку органу контролю.

В акті чи довідці, що складаються за результатами перевірки:

–              всі вартісні показники відображаються у національній валюті;

–              здійснюється дублювання сум в іноземній валюті їхнім еквівалентом у національній (за курсом Нацбанку в той день, коли проводилася операція);

–              не допускаються будь-які виправлення даних, в тому числі дат і цифрових показників;

–              наводиться повна розшифровка абревіатур чи скорочень при першому використанні в документі.

Після складення акту чи довідки – залежно від результатів перевірки – контролюючий орган має протягом двох днів вручити цей документ представнику чи посадовій особі платника податків. Обов'язково – під розписку.