Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Код УКТ ЗЕД в податкових накладних: старий чи новий? – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

З 03  липня 2020 року при відборі кодів УКТ ЗЕД потрібно спиратися на коди з нової редакції ЗУ Про Митний тариф від 04 червня 2020 року № 674-ІХ (норми старого Митного тарифу втрачено чинності).

Як приклад, підприємства що займаються реалізацією пивної продукції (в т. ч. пиво безалкогольне) а фактичним видом діяльності яких є посередництво з продажу товарів придбаних до набрання дії ЗУ № 674-ІХ, – код (пиво безалкогольне код УКТ ЗЕД: «22020901000») вже внесено до ПН яка складена виробником пива.

Згідно з законодавчими змінами (ЗУ № 674-ІХ), з 03 липня 2020 року товар (пиво безалкогольне) отримано код УКТ ЗЕД «2202970000» (новий).

В зв’язку з вищенаведеним, підприємства стикнулись з наступними типовими питаннями:

1. Відповідно до набуття чинності зазначеного правила при проведенні поставки (першою подією є – товари придбані після 03 липня 2020) з 03 липня 2020 у ПН чи є необхідність вказання кодів УКТ ЗЕД з нагоди набрання чинності нового Митного тарифу (ЗУ № 674)?

2. При здійсненні реалізації залишків товару, на який було набуто право власності до 03 липня 2020 (в ПН указаний код УКТ ЗЕД «2202901000» – пиво безалкогольне), якщо реалізація цього товару відбулась після 03 липня 2020 в ПН вказується код УКТ ЗЕД –«2202901000»(попередній) чи код УКТ ЗЕД «2202910000» (новий)?

3. На підставі якої юридичної норми товариство може замінити код УКТ ЗЕД у разі вказування коду згідно Митного тарифу(нового) виробником пива безалкогольного?

Згідно з ст. 67 МКУ (від 13 березня 2012 року № 4495-VI) УКТ ЗЕД складено на основі ГСОКТ (Гармонізованої системи опису та кодування товарів) та ґрунтується на ЗУ Про Митний тариф, згідно з яким товари системно поділені за позиціями товарними, підпозиціями товарними, групами, розділами при цьому найменування і цифрові коди яких узгоджено з ГСОКТ (використовується 7-ий, 8-ий, 9-ий та 10-ий знаки цифрового коду).

Десятизнакове цифрове кодове визначення товарів в УКТ ЗЕД містить:

перші 2-а знаки (код групи), перші 4-и знаки (товарна позиція), перші 6-сть знаків (товарна підпозиція), перші 8-м знаків (товарна категорія), 10-ть знаків (товарної підкатегорія).

Згідно з МКУ (ст. 68) УКТ ЗЕД веде ЦОВВ (центральний орган виконавчої влади), що проводить митну політику в державі, в порядку, встановленому КМУ, яким передбачено, зокрема, розробка рекомендацій і пояснень до УКТ ЗЕД та втілення в життя їх публікацію.

З 03 липня 2020 при зазначенні кодів УКТ ЗЕД потрібно зазначати нові коди згідно ЗУ Про Митний тариф. Для вірної класифікації товарів СГ зобов'язані користуватись у своїй діяльності перехідними таблицями з кодів УКТ ЗЕД (версії року 2012) на коди УКТ ЗЕД (версії року 2017), що були прийняті та затверджені наказом ДМСУ (від 01 липня 2020 № 234) Про затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2012 р. до УКТ ЗЕД версії 2017 р.

Відповідно до перехідних таблиць код УКТ ЗЕД (версії року 2012)«2202901000»є співставним коду УКТ ЗЕД (версії року 2017)«2202910000» з описом товарів "Безалкогольне пиво". До набрання дії ПКУ, слід указувати коди УКТ ЗЕД згідно з перехідними таблицями «з кодів УКТ ЗЕД (версії року 2012) на коди УКТ ЗЕД (версії року 2017)»- згідно з наказомДМСУ від 01 липня 2020 року № 234.

Якщо реалізуються залишки товарів, які придбані до 03 липня 2020 року (ПН складено і з указанням коду УКТ ЗЕД «2202901000» з  описом товарів "Безалкогольне пиво"), то при здійсненні продажу цих товарів після 03 липня 2020  ПН складається з кодом УКТ ЗЕД (версії року 2012) – «2202901000».