Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пільги з ПДВ для ІТ: Мінфін оприлюднив нову податкову консультацію стосовно техпідтримки, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

До 1 січня 2023 року деякі послуги в ІТ-сфері мають податкові пільги – до цілого переліку операцій, пов'язаних з продажем та підтримкою програмних продуктів, не застосовується податок на додану вартість. Це норма передбачена Податковим кодексом України й чинна з 2013 року.

Але оскільки ці положення законодавства можна тлумачити по-різному, це стає причиною непорозумінь між тими, хто платить податки, й тими, хто представляє органи податкового контролю. Щоб уникнути непорозумінь, Міністерство фінансів України ухвалює та публікує спеціальні роз'яснення – Узагальнюючі податкові консультації (УПК).

Одну з таких Мінфін затвердив наказом №238 від 27 квітня 2021 року. Завдання цієї УПК – визначити, які операції з постачання програмних продуктів звільняються від ПДВ, а за які ІТ-компанії повинні сплачувати податки у повному обсязі. Основною темою є роз'яснення щодо послуг саме з технічної підтримки проданої програмної продукції.

На які операції поширюються звільнення від ПДВ? За що підприємці повинні сплачувати на загальних підставах? Коли податкова пільга діє на техпідтримку? Розбираємося далі.

На які види операцій діє ІТ-пільга з ПДВ?

Нова Узагальнююча податкова консультація роз'яснює ситуацію з пільгами на операції, які стосуються встановлення, налаштування і техпідтримки, тобто тестування програмного забезпечення, пошук та виправлення наявних у ньому недоліків. Якщо програми мають компоненти, які можна постачати окремо, ПДВ не застосовують також на операції по кожному з цих компонентів.

Як зазначено в УПК, є два види операцій, які звільняються відсплати податку.

Першістосуються постачання програм, до яких податківці також відносять послуги з техпідтримки(детальніше про оподаткування техпідтримки – далі у цій же статті).

Другийтип операцій – це ті, в яких плата за програми не підпадає під визначення роялті*.

Розглянемо детальніше перший тип. Як зазначено в УПК, від ПДВ звільняються операції з постачання програмних продуктів, до яких належать:

–     операційні системи; прикладні, системні, розважальні, навчальні програми, а також їхні компоненти; сайти, розробки у форматі онлайн-сервісів – тобто те, що створене в результаті комп'ютерного програмування;

–     копії (екземпляри) програм на фізичних носіях або в електронній формі, а також компоненти таких програм. Це можуть бути посилання для завантаження, коди активації програм чи інші засоби для відкриття доступу;

–     оновлення чи доповнення до програм, що розширюють функціонал продуктів, або ж права на їх отримання у конкретно визначений часовий проміжок;

–     види засобів захисту інформації, до яких належать зокрема технічні, криптографічні, програмні та/або програмно-апаратні засоби.

Що стосується останнього пункту з цього переліку, а саме засобів захисту, то операції з ними звільняються від оподаткування ПДВ, якщо програмний продукт має спеціальну ліцензію. Які послуги захисту підлягають ліцензуванню, можна переглянути на сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за цим посиланням.

Другий тип операцій, про які йдеться вУПК і які звільняються від ПДВ, пов'язані з платежами за програмну продукцію, якщо такі платежі не являються роялті. Це зокрема операції, які є:

–     винагородою за користування програмою від кінцевого споживача (тобто використання продукту обмежене кількістю його копій);

–     оплатою за примірник комп'ютерних програм, який буде або використовувати кінцевий споживач, або який буде перепродаватися таким споживачем;

–     платежем за придбання носіїв інформації або речей, у яких втілені об'єкти, що відносяться до права інтелектуальної власності (ці речі чи носії мають передаватися особі у володіння чи користування);

–     оплатою за передачу права на поширення програм, але без права на відтворення (або якщо право на відтворення передається безпосередньо кінцевому споживачеві);

Тобто основним критерієм, що впливає на звільнення від ПДВ, є питання майнових прав. А саме чи залишаються ці права у розробника продукту, чи після оплати переходять до замовника. Так само має значення, хто є замовником – кінцевий споживач чи хтось інший.

Окремі питання про ПДВ на послуги з техпідтримки

Зазвичай разом із програмною продукцією надаються й послуги зі встановлення та налаштування, обслуговування продукту, зокрема оновлення та виправлення недоліків. Як же податківці радять визначати, чи належать такі послуги до операцій, що не потребують сплати ПДВ? Тут усе просто: значення має те, чи є ця підтримка складовою програмного забезпечення, чи належить до окремих послуг інформатизації.

Ось як ця ситуація з техпідтримкою описана в роз'ясненні податківців:

“Якщо операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції, зокрема встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, включаються (є складовою частиною постачання такої продукції) до вартості програмної продукції, в тому числі до вартості змін, оновлень, доповнень та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, прав на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу, то такі операції звільняються від оподаткування податком на додану вартість”.

Визначити, чи є техпідтримка складової програмної продукції, можна за оплатою. Якщо такі послуги безпосередньо включені у вартість продукту, то операції по них однозначно звільняються від ПДВ.

Але як діяти, коли технічна підтримка оплачується окремо? Варто орієнтуватися на те, чи буде в результаті цих послуг змінений програмний продукт. Якщо так, то це – “будь-які оновлення, зміни, доповнення і/або розширення функціонала комп'ютерних програм”. Як зазначено в  УПК, такі операціїналежать до операцій, за які ПДВ платити не треба. Відповідно, якщо у результаті встановлення, налаштування та роботи з недоліками кінцева програма не зазнає змін, а фактично постачаються технічні послуги (встановлення, налаштування, усунення недоліків), то за операції по них ПДВ сплачується в загальному порядку.

Нагадаємо, що чинною також залишається УПК від Мінфіну від 31.2.2020 року №842, якою також коментувались питання оподаткуванн ПДВ програмної продукції, і якою зафіксовані наступні тлумачення.

1.              У випадку, якщо програмна продукція є складовою устаткування/обладнання без виділення її окремої вартості, то така програмна продукція оподатковується ПДВ у загальному порядку як постачання товарів/послуг.

2.              У випадку, якщо результатом постачання є фактично доступ до контенту, який існує в електронному форматі (телевізійна продукція, музичні, літературні твори), то такі операції також оподатковуються ПДВ в загальному порядку.

 

* Ро́ялті (англ. royalties) — а́вторське — платежі за користування, котрі «ліцензіат» (отримувач ліцензії, патенту, англ. licensee) сплачує «ліцензіару» (продавцю ліцензії, патенту, англ. licensor) за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності. Роялті, як правило, виплачуються у відсотках від суми валового або чистого продажу, отриманої від використання активу або як фіксована ціна за одиницю проданого товару.