Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Матеріальна допомога від держави внутрішньо переміщеним особам на проживання на території України, – Ельвіна Гаврилюк, адвокат ID Legal Group

В продовження теми стосовно забезпечення Урядом України реалізації ще одного етапу програми Президента України щодо допомоги українцям, які змушені були залишити власні будинки через ведення на певних територіях бойових дій, пропонуємо в цій статті приділити увагу розгляду питання стосовно надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання на території України.

Так, КМУ 20.03.2022, на ряду з іншими прийнятими цим органом рішень в період дії воєнного стану, прийняв постанову № 332, якою зокрема затвердив Порядок надання допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання (далі – Порядок), яким визначено механізм надання такої грошової допомоги (далі – грошова допомога на проживання) відповідним особам, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи (Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою КМУ
від 01.10.2014 № 509 із змінами, внесеними протягом дії воєнного стану).

Згідно із п. 3 Порядку грошова допомога на проживання надається кожній внутрішньо переміщеній особі, яка перебуває на відповідному обліку за наявними відомостями у Єдиній базі даних про таких осіб, кожного календарного місяця починаючи з моменту звернення протягом періоду дії воєнного стану та ще 1-го місяця після його припинення/скасування.

Цим же пунктом Порядку закріплені розміри зазначеної вище матеріальної допомоги, які складають для дітей і осіб з інвалідністю 3,0 тис. грн, а для всіх інших осіб – 2,0 тис. грн.

Виплата грошової допомоги на проживання для вказаних категорій осіб здійснюється за повний календарний місяць незалежно від дати звернення особи щодо її надання та дати припинення/скасування воєнного стану через АТ «Ощадбанк» на відкритий у цьому банку рахунок за реквізитами IBAN, який вказується внутрішньо переміщеною особою (отримувач) у відповідній заяві.

Розмір одержаної грошової допомоги на проживання не підлягає оподаткуванню ПДФО, оскільки не включається до загального оподатковуваного місячного/річного доходу (п. 4 Порядку).

Для отримання вказаної грошової допомоги на проживання заявнику (внутрішньо переміщена особа) необхідно подати відповідну заяву за допомогою мобільного додатку Портал Дія шляхом заповнення всіх визначених у цій формі полів або за формою визначеною цим Порядком (додаток 1) звернувшись безпосередньо до: відповідного підрозділу з питань соцзахисту населення районних/районних у м. Києві держадміністрацій; виконавчих органів міських/районних у містах (у разі їх утворення) рад; уповноваженої особи виконавчого органу сільської/селищної/ міської ради або ЦНАПу.

При цьому, перед поданням заяви про отримання грошової допомоги на проживання через мобільний додаток Порталу Дія внутрішньо переміщена особа (заявник) повинна пройти особисту ідентифікацію (автентифікацію) із використанням ІСЕІ, КЕП або інших засобів, які забезпечують однозначне встановлення особи (п. 7 Порядку).

В заявах окрім відомостей про заявника, вказується також інформація про його неповнолітніх дітей (за наявності).

Під час формування і подання заяви у порталі Дія також відбувається перевірка відомостей (інформації), вказаних у ній внутрішньо переміщеною особою.

Порядком також визначено, що неповнолітня дитина може самостійно звернутись за грошовою допомогою. В такому випадку заява від її імені може бути подана одним з таких родичів: баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат/сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) неповнолітня дитина.

Водночас звертаємо увагу на те, що відповідальність за достовірність даних (відомостей), наданих внутрішньо переміщеними особами задля отримання ними грошової допомоги на проживання повністю покладено на цих заявників.

Крім того зазначаємо, що для внутрішньо переміщених осіб, які станом на 01.03.2022 вже отримували адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам щодо покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, у відповідності до постанови КМУ від 01.10.2014 № 505, грошова допомога на проживання згідно цього Порядку призначається автоматично та подання будь-яких заяв про її призначення не вимагається.

Водночас, положеннями Порядку передбачено, що грошова допомога на проживання за попередні місяці, у яких внутрішньо переміщені особи вже отримали адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату ЖКП згідно з постановою КМУ від 01.10.2014 № 505, не виплачується.

Грошова допомога на проживання не надається внутрішньо переміщеним особам, які перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи до 24.02.2022 у тих регіонах, що не містяться в переліку, зазначеному в абз. 1 п. 2 цього Порядку, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату ЖКП.

Отже, з викладеного вбачається, що для осіб, які ще не мають статусу внутрішньо переміщених осіб, необхідно звернутися до органів соцзахисту населення у місці їх перебування для отримання такого статусу та перебування в них на відповідному обліку.

Водночас, після отримання вказаного вище статусу, така особа має право в подальшому звернутися до органів соціального захисту населення або через Портал Дія із заявою для призначення їй грошової допомоги на проживання.

 

З повагою,

Ельвіна Гаврилюк

адвокат ID Legal Group