Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Момент виникнення зобов’язань з ПДВ в операціях поставки товару за відсутності факту його оплати, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Наші спеціалісти періодично переглядають ІПК податкових органів, аналізують та висловлюють свої міркування щодо можливих наслідків для платників, пов’язаних з їх застосуванням.

Цього разу до уваги платників пропонуємо спільно проаналізувати ІПК № 1598/6/99-00-07-03-02-15 від 27 листопада минулого року (далі – ІПК № 1598), яка у тому числі розміщена в офіційному Журналі податкового органу та на його веб-порталі.

Предметом її розгляду було звернення платника щодо отримання ІПК з питань виникнення зобов’язань ПДВ в операціях щодо поставки товарів згідно умовами правил Інкотермс (в редакції 2010 р.) та за умови що доставка цього товару забезпечується транспортним перевізником.

Далі у вказаній ІПК наводиться цитування норм Податкового кодексу України (далі – ПК України) щодо переліку операцій, які відносяться до об’єкта оподаткування ПДВ; щодо визначення дати настання однієї з подій, з якими пов’язується виникнення зобов’язань з ПДВ; визначення операції продажу товару, до якої також належить й операція поставки.

На підставі відповідних норм ПК України податковий орган висловив свою позицію, що під час здійснення операцій з поставки товару та за відсутності факту його оплати, моментом (датою) виникнення зобов’язань з ПДВ для платника буде «момент (дата) в яку розпочинається передача товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або транспортному перевізнику або відправнику товару, яким здійснюватиметься доставка покупцю товару в будь-який узгоджений сторонами спосіб такої доставки (наприклад, перевезення або пересилання)».

Початком такої передачі (пересилання) товару являється дата зазначена у відповідних товарно-супровідних (первинних) документах на перевезення (пересилання) товару, які складаються разом із транспортними документами (в залежності від виду транспорту, яким здійснюється перевезення), що підтверджують факт перевезення.

Далі також вказана примітка, що на платників покладено обов’язок самостійного визначення та декларування його податкових зобов’язань, а також щодо визначеності сутності господарських операцій, що перелічені в ПК України.

На нашу думку, ця ІПК містить загальні положення застосування норм ПК України без особливостей урахування різноманітних умов поставки товару, визначених правилами Інкотермс (в редакції 2010 р.), оскільки кожна з умов поставки Інкотермс визначає такі важливі умови як перехід ризиків та права власності на товар, які також мають бути пов’язані із визначенням податкових зобов’язань з ПДВ.

До речі слід зазначити, що стосовно визначення моменту виникнення зобов’язань з ПДВ, викладеному у цій ІПК, ідентичний висновок містився в ІПК № 1874/6/99-99-15-03-02-15 від 26 квітня того ж року.

Водночас, в ІПК № 1874 міститься висновок, що дата виникнення зобов’язань з ПДВ при поставці товару не ставиться в залежність від переходу права власності на такий товар.

При цьому, в ІПК № 1874 є уточнення, що початком такої передачі (пересилання) товару являється дата, якою підтверджується фактичне (фізичне) переміщення товару із складу/ місця зберігання (або місця поставки), зазначена у відповідних товарно-супровідних (первинних) документах на перевезення (пересилання) товару.

Таким чином, очевидним є висновок, що при визначенні дати виникнення зобов’язань з ПДВ обов’язковому застосуванню підлягає правило настання однієї з подій, яка відбулася раніше по часу, яке врегульоване нормами ПК України, яким завжди керуються податкові органи та перевіряють дотримання цього правила платниками.