Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Моменти виникнення зобов’язань зі сплати податків і переходу права власності у разі придбання нерухомості, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Нещодавно ми писали про відмінність наслідків у датах виникнення зобов’язань і переходу права власності на товар (або послуги).

Цього разу розглянемо позицію податкового органу, викладену в ІПК № 1968/6/99-99-15-03-02-15 (далі – ІПК № 1968) щодо моменту виникнення зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток при продажу платником об’єкту нерухомості на умовах відстрочення оплати.

1. Виникнення зобов’язань з ПДВ

За загальновідомими правилами у відповідності до норм ПК України момент (дата) виникнення зобов’язань із ПДВ обумовлюється настанням у конкретному звітному періоді однієї із 2 подій, яка за договірними зобов’язаннями стається раніше: дата зарахування коштів на р/р  або дата поставки товару.

Предметом розгляду в ІПК № 1968 була купівля-продаж об’єкту нерухомості, що здійснювався з відстроченням оплати, зокрема шляхом щомісячної оплата протягом 12 календарних місяців, відповідно і перехід права власності на вказаний об’єкт здійснювався лише після оплати останнього платежу та завершувався складанням і підписання акту приймання-передачі на цей об’єкт.

Однак, на відміну від ІПК № 1874/6/99-99-15-03-02-15 (далі – ІПК № 1874) в ІПК № 1968 міститься висновок – дата виникнення зобов’язань з ПДВ наступає в момент переходу права власності на об’єкт нерухомості (фактичного передання об’єкту нерухомості після сплати останнього щомісячного платежу, що підтверджується оформленням відповідного акту-приймання передачі).

Дата виникнення зобов’язань з ПДВ по операції щодо купівлі-продажу об’єкту нерухомості слугуватиме підставою для складання та реєстрації податкової накладної.

ІПК № 1968 надавалася платнику, який був продавцем вказаного об’єкту, а для покупця факт придбання об’єкту нерухомості є моментом виникнення у нього права на кредит із ПДВ.

2. Виникнення зобов’язань із податку на прибуток

При продажу об’єкту нерухомості платник отримує прибуток, який підлягає оподаткуванню податком на прибуток.

Проданий об’єкт нерухомості належить до основних засобів, який платник використовував в своїй господарській діяльності, тому при визначенні податку на прибуток фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості активів підприємства (основні засоби, інші необоротні та нематеріальні активи), яка визначається за правилами бухобліку, і зменшується на суму їх залишкової вартості.

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного можливо зробити висновок, що згідно з нормами ПК України визначення дати виникнення зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток і переходу права власності на об’єкт господарської операції залежить від виду такої операції та об’єкта оподаткування, у зв’язку з цим вони можуть як співпадати у часі, так і не співпадати.