Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За яких підстав ФОП звільняється від сплати судового збору? – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Перед кожною особою, яка звертається до суду за захистом порушених прав у будь-якій категорії справ, окрім підготовки позову постає також питання щодо визначення розміру судового збору та подання разом із відповідною позовною заявою й доказів сплати цього збору, у визначеному самим платником розмірі із урахуванням вимог Закону про судовий збір.

Вказаним Законом чітко визначено коло осіб, для яких передбачено звільнення від сплати відповідного збору, до них віднесено фізичних осіб, які мають певні статуси, визначені законом.

Проте, виникає цікаве питання, а як бути у разі, коли фізична особа, яка підпадає під перелік осіб, звільнених від сплати судового збору і при цьому має ще статус ФОПа. Чи поширюються на неї пільги із сплати цього збору?

Відповідь на це питання міститься у висновках постанови КГС ВС в справі за № 903/323/20 від 03.12.2020 р.

Так, зокрема у вказаній справі в апеляційній інстанції було замінено одного ФОПа його правонаступником іншим ФОПом.

Однак, апеляційну скаргу цього правонаступника залишено без руху, оскільки ним не було сплачено судовий збір за її подання, а згодом вказану скаргу повернуто апелянту у зв’язку з несплатою цього збору.

Своє рішення апеляційний суд мотивував тим, що апеляційна скарга подавалася ним саме як ФОПом, а не як фізичною особою, яка має пільги згідно закону, а отже відсутні підстави щодо застосування цієї пільги.

ФОП не погодився із цієї ухвалою апеляційного суду та подав відповідну касаційну скаргу.

У касаційній скарзі ФОПа зазначено про безпідставність повернення апеляційним судом йому апеляційної скарги та прийняття відповідної ухвали, оскільки він являється інвалідом 2 групи про що він вказував в апеляційній скарзі, що згідно норм Закону про судовий збір є підставою для звільнення його від сплати такого збору.

Під час оцінки доказів Касаційним судом встановлено, що апеляційній скарзі ФОПом дійсно було зазначено про наявність у нього пільги зі сплати судового збору.

Касаційний суд прийшов до висновку, що апеляційним судом неправильно застосовано норми Закону про судовий збір при розгляді цієї справи.

Мотиви рішення Касаційного суду полягають у наступному.

Фізична особа згідно норм ЦК України має здатність набувати цивільні права та виконувати відповідні обов’язки, у тому числі й реалізувати право на здійснення підприємницької діяльності. При цьому, при отримані такого статусу вказана особа не перестає бути фізичною особою, і користуватися іншими правами та обов’язками, передбаченими для неї чинним законодавством.

Отже, наявність у фізичної особи статусу ФОПа не позбавляє її права користуватися пільгами зі сплати судового збору.

Такі висновки містяться у постановах ВП ВС в справах: за № 743/534/16-ц від 07.04.2020 р.; за № 161/6253/15-ц від 05.05.2020 р.; за № 910/16713/15 від 06.06.2018 р.

Враховуючи вищезазначене, Касаційний суд прийшов до висновку про відсутність підстав прийняття апеляційним судом ухвали про залишення без руху апеляційної скарги та ухвали про її повернення апелянту.

За результатами розгляду Касаційним судом скарги, ухвалу про повернення апеляційної скарги скасовано, а справу направлено на розгляд до апеляційного суду зі стадії  прийняття вказаної скарги до розгляду.

З огляду на вищевикладене, можливо стверджувати, що такі висновки рішення КГС ВС надають змогу учасникам справи обґрунтовувати наявність у них права на користування пільгами зі сплати судового збору.