Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Податок на прибуток у законі № 466: зміни розміру доходів для різниць та основних засобів, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

У зв’язку з набранням чинності закону №466-ІХ, стосовно внесення змін до норм ПКУ, в сьогоднішній публікації розглянемо ті зміни, які стосуються  податку на прибуток з питань змін розміру доходу для застосування різниць та змін стосовно основних засобів.

 

Щодо змін вартісного критерію стосовно розміру доходу платника податку, для застосування різниць та визначення звітного річного періоду для декларування.

Законом внесені зміни щодо вартісного критерію стосовно розміру доходу платника податку для застосування різниць, які виникають на підставі розділу ІІІ ПКУ та визначення звітного річного періоду для декларування.

Нагадаємо, що об’єктом оподаткування податком на прибуток, є прибуток, який розраховується шляхом коригуванням фінансового результату до оподаткування на різниці, які визначені положеннями ПКУ (п. п. 134.1.1 ПКУ).

Було: Застосування різниць при визначені об’єкта оподаткування податком на прибуток були передбачені для платників податку у яких дохід за останній звітний період перевищує 20,0 млн. грн.

Стало: Такий дохід повинен перевищувати 40,0 млн. грн.         

Було: Для платників податку у яких дохід за останній звітний період не перевищував 20,0 млн. грн., такі платники мають право не коригувати свій фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на різниці, повідомивши контролюючий орган про прийняття рішення щодо не застосування таких різниць.

Законом № 466-ІХ, внесені зміни до пункту 137.5 ПКУ щодо визначення річного звітного періоду для усіх платників податку у яких дохід  за попередній звітний період не перевищував 40,0 млн. грн. Проте, такий критерій для визначення річного звітного періоду для платників податку для застосування передбачено починаючі з 01.01.2021 року.

Тобто, у разі якщо у платника податку дохід за 2020 рік не перевищує 40,0 млн. грн., такий платник матиме право застосувати звітний річний період для декларування тільки за 2021 рік.

 

Щодо збільшення вартісного критерію для визначення основних засобів у податковому обліку.

Звертаємо увагу, що зміни щодо основних засобів стосуються виключно для тих платників податку, які повинні визначати різниці, які передбачені положеннями ПКУ. 

Законом № 466-ІХ, внесені зміни до п.п.14.1.138 та 138.3.3 ПКУ стосовно збільшення вартісного критерію для визначення основних засобів у податковому обліку.

Було: Вартісний критерій для визнання об’єкта основного засобу для цілей податкового обліку вважається понад 6,0 тис. грн.

Стало: Для цілей податкового обліку вважається об’єкт основного засобу вартістю понад 20,0 тис. грн., які будуть вводитися в експлуатацію з моменту набрання чинності  Закону № 466-ІХ.

 

Щодо заборони нараховувати податкову амортизації на об’єкти основних засобів, які не використовуються в господарській діяльності.

Законом № 466-ІХ, внесені зміни до п. п. 138.3.1 ПКУ щодо заборони нараховувати податкову амортизацію, у разі якщо основні засоби не використовуються у господарській діяльності,у зв’язку з тим, що за такими  об’єктами основних засобів проводиться  модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання і консервація.

 

Щодо виключення заборони для цілей податкової амортизації застосування виробничого методу.

Змінами виключено із п.п.138.3.1 ПКУ заборону для цілей податкової амортизації, застосовування виробничого методу.

Відтак, внесені зміни, надають право для платників податку застосовувати виробничий метод для цілей податкової амортизації.

Передбачено, застосування виробничого методу для цілей податкової амортизації для наступних випадків, саме:

1) для основних засобів, які вводяться в експлуатацію після набрання чинності Закону№ 466-ІХ;

2) для основних засобів, які були в експлуатації та за якими нараховувалася податкова амортизація за іншим методом, шляхом проведення інвентаризації основних засобів та прийняття рішення щодо зміни методу амортизації на виробничий.