Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Податковий кредит з ПДВ: чи завжди він є, якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН? – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Зареєстрована податкова накладна (далі – ПН) в ЄРПН не завжди автоматично надає право на податковий кредит.

При формуванні податкової декларації з ПДВ потрібно особливу увагу звертати на оформлення ПН, які дають право на податковий кредит, зокрема на обов’язкові реквізити.

Одним з обов’язкових реквізитів ПН є опис (номенклатура) товарів та послуг, їх кількість та обсяг.

Податківці в черговий раз наголосили, що у разі коли в ПН неправильно зазначено опис (номенклатуру)товарів та послуг (тобто зазначена в ПН номенклатура не відповідає первинним документам), то покупець немає права включати таку ПН до податкового кредиту, оскільки така ПН складена з порушенням та не дозволяє ідентифікувати здійснену операцію.

Контролюючі органи неодноразово звертають увагу, що опис (номенклатура) товарів та послуг мають відповідати предмету укладеного договору та первинним документам, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.

Отже, правильна назва придбаних робіт і послуг стає надзвичайно важливою, особливо у випадку коли чинним законодавством не встановлено чіткого змісту господарської операції і податківці під час перевірки іноді широко тлумачать зміст такої господарської операції. Яскравим прикладом можливого та досить частого неспівпадіння номенклатури та предмету в господарській операції є номенклатура в будівельних та ремонтних роботах.

Оскільки в Законі Україні «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не має чіткого порядку визначення номенклатури реалізованих/придбаних робіт то доцільно звертатися до інших нормативних документів, зокрема до ЦКУ, ГКУ, державних будівельних норм і т.д.

Відповідно до положень ЦКУ для проведення реконструкції або технічного переоснащення будівель, капітального ремонту або будівництва нового об'єкта, виконання пусконалагоджувальних, монтажних та інших робіт, які пов'язані з місцезнаходженням об'єкта, укладається договір будівельного підряду (ст. 875 ЦКУ). Підрядник здійснює будівництво та будівельні роботи згідно проектно-кошторисної документації, в якій визначається зміст, обсяг та ціна робіт, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи. Однак, ЦКУ не визначаються спеціальні вимоги щодо оформлення результатів виконання таких робіт.

Відповідно до положень постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» незалежно від джерел фінансування робіт та форм власності, як замовника так і підрядника,передача виконаних робіт оформлюється актом виконаних робіт.

Слід зазначити, що згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 встановлюються примірні форми первинних документів з обліку робіт у будівництві, які використовуються для проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт:

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2), яким передбачається, що ціною одиниці виміру є гривня;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), якою передбачається, що вартість виконаних робіт та витрат зазначається у «тис. грн».

Однак, форми КБ-2 та КБ-3 є обов’язковими тільки при визначенні вартості будівництва об’єктів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, коштів комунальних або державних підприємств, кредитів отриманих під державні гарантії. А для всіх інших підприємств зазначені форми носять рекомендаційний характер.

Акт виконаних робіт можна складати і в довільній формі, головне щоб такий документ містив усі обов’язкові реквізити, визначені законодавством для первинного документу. При цьому детальність опису господарської операції у первинному документі законодавством не встановлена.

Отже, підписуючи договір, доцільно звертати увагу на формулювання визначення предмету договору. Так, в договорі предмет договору може бути сформовано більш загально «Будівельно-монтажні роботи за адресою …» або більш розширено «Роботи з демонтажу стін, дверей, плитки за адресою…» та «Будівельно-монтажні роботи, укладання плитки фарбування стін за адресою …».

Якщо в першому формулюванні це буде один акт виконаних робіт, то в другому – це вже буде два різни акта виконаних робіт.

Однак, при таких загальних формулюваннях предмету договору контролюючі органи можуть поставити під сумнів саме виконання господарської операції, оскільки для них важливо не тільки відповідність назви послуги в документах а й інші дані. А ось більш детальну інформацію доцільно відобразити в документації яка буде додатком до акту виконаних робіт і міститиме детальну інформацію про здійснену господарську операцію.

В залежності від формулювання в договорі і акті виконаних робіт таке ж саме формулювання має містити і графа 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» податкової накладної.

А в залежності від того, як визначається обсяг господарської операції в натуральному чи грошовому визначенні відповідно будуть заповнюватися і графи 4, 5, 6 та 7 податкової декларації.

Як зазначають податківці в своїх ІПК при складанні в один день актів виконаних робіт на однакові види робіт але на різних об’єктах можна складати як одну податкову накладну, в якій буде відображено окремими рядками номенклатуру наданих послуг, так і окремі податкові накладні – на кожну з таких послуг.

У разі отримання протягом одного дня кількох авансових платежів від одного і того ж покупця за один і той самий товар/послугу і за одним і тим самим цивільно-правовим договором можна складати одну податкову накладну на загальну суму авансових платежів.

 Однак у випадку, коли покупцем було оплачено послуги з виконання будівельно-монтажних робіт на декількох об’єктах, а постачальником було зареєстровано в ЄРПН ПН, в яких зазначено один і той же об’єкт (помилково), то такі ПН вважатимуться складеними з порушенням норм ПКУ.

Покупець не має права на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ за помилково складеною ПН.

У разі, якщо платник ПДВ включив таку податкову до складу податкового кредиту, то він зобов’язаний подати до контролюючого органу уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ та виключити таку суму ПДВ зі складу податкового кредиту.

Помилково складена ПН може бути відкоригована шляхом реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування до ПН на дату виявлення помилки. Та тільки після реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН покупець має право на включення відповідної суми ПДВ до податкового кредиту.