Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Порушення вимог валютного законодавства: введено нові штрафні санкції, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

Кабміном 26.05.2021 затверджено «Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства», про що прийнято Постанову за №524 (далі по тексту-Порядок), яка набрала чинності 29.05.2021.

Цим Порядком визначено правила, за якими контролюючі органи, мають впливати шляхом нарахування штрафів при порушенні вимог валютного законодавства (це правило не стосується порушень граничних термінів проведення взаєморозрахунків по операціям з експорту/імпорту товарів)та встановлено розмір таких штрафів.

У Порядку вжиті терміни, які передбачені Законами України: «Про валюту і валютні операції» (далі по тексту-Закон), Податковому кодексі України (далі по тексту – ПКУ), нормативно-правових актах Нацбанку.

Цей Порядок стосується юридичних осіб (не поширюється для застосування уповноваженими установами, далі по тексту – ЮО), якими порушено вимоги валютного законодавства.

Штрафні санкції, що застосовуються контролюючими органами до ЮО по наступним питанням:проведення взаєморозрахунків на території нашої країни; проведення взаєморозрахунків по валютним операціям;проведення операцій з торгівлі валютними цінностями та транскордонних переказів цінностей у валюті; окремі операції, здійснені в іноземній валюті; проведення операцій у валюті, здійснених в умовах захисних заходів. Такі санкції застосовуються за кожний вид вищевказаних порушень, які встановлені Законом та/або визначеними згідно нормативно-правових актів Нацбанку, що прийняті згідно з Законом (зокрема у «Положенні про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, яке затверджене постановою правління Нацбанку від 02.01.2019 №5).

Штрафні санкції за порушення валютного законодавства, вчинене ЮО, визначені у розмірі 25% від обсягів операцій (яка перераховується у гривневий еквівалент на дату проведення), яка проведена з порушенням та за кожен такий випадок, який встановлюється за результатами перевірки.

За повторні дії, вчинені ЮО, які відбулись протягом року, застосовується штраф у розмірі 50 % від обсягів операцій за аналогією, які встановлені для застосування штрафних санкцій за перший випадок вчинення порушення.

Строки застосування штрафів до ЮО встановлюються протягом 6-ти місяців з дати встановлення порушення, але обмежені 3-ма роками з дати вчинення такого порушення, яка визначається датою реєстрації акта документальної або фактичної перевірки ЮО.

Прийняття, вручення (надсилання) податкового повідомлення-рішення за результатами вищевказаних перевірок, а також процедура його адміністративне оскарження передбачено порядком, який визначений ПКУ та відповідними нормативно-правовими актами. Таке повідомлення-рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Штрафні санкції, які стягуються з ЮО, перераховуються до держбюджету.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор IDLegalGroup