Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Недоліки оформлення протоколу про адміністративне правопорушення (про ненадання інформації за запитом адвоката) як підстави для звільнення від адмінвідповідальності, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

В нещодавній публікації висвітлювалася тематика про вимоги щодо оформлення запиту адвоката.

У цій публікації пропонуємо обговорити питання щодо підстав за яких може бути складений протокол про адміністративне правопорушення (про ненадання інформації за запитом адвоката).

У випадках, коли адвокату не надаються запитувані документи/інформація – це може стати підставою для подання ним заяви про притягнення до відповідальності адресата запиту шляхом направлення усіх матеріалів щодо порушення його права на надання інформації до ради адвокатів регіону, в якому адвокатперебуває на обліку, для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Порядок складання та зміст протоколу про адміністративне правопорушення передбаченого за несвоєчасне, неповне, або ненадання інформації на адвокатський запит врегульовано Порядком оформлення уповноваженими особами матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 року № 238.

Після складення Радою адвокатів регіону вказаного протоколу про адмінправопорушення(далі – Протокол) всіпов’язані із ним матеріали направляються до суду.

Отже, на що потрібно акцентувати увагу, при розгляді в судіПротоколу за ненадання або несвоєчасне (неповне) надання інформації на адвокатський запит.

1.  Протокол складають уповноважені особи, до яких відноситься:

– голова Ради адвокатів;

– уповноважений відповідною радою член ради адвокатів (таке повноваження надається виключно за довіреністю);

2. Протокол складається уповноваженими особами лише у тих випадках, коли інформація, яка запитується у адвокатському запиті підлягає наданню.

3. Протокол повинен містити відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності:

– щодо фізичної особи (ПІБ, дата народження, місце народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані), тобто дані, які можуть ідентифікувати цю особу;

– щодо посадової особи юридичної особи (ПІБ, посада, місце роботи).

Як свідчить судова практика, не завжди уповноважені особи, які мають право складати Протокол за несвоєчасне, неповне,  або ненадання інформації на запит адвоката дотримуються вимог ідентифікації особи при складанні Протоколу.

Позиція з цього питання викладена у постанові Причорноморського районного суду м. Одеси від 22.05.2017 у справі № 522/8295/17.

В даній справі судом було наголошено, що «в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено відомостей про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, а саме: дату та місце народження, місце проживання особи, що притягається до адміністративної відповідальності, її ідентифікаційний номер (за наявності)».

4. Протокол повинен містити підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності про ознайомлення з правами та обов’язками, передбаченими чинним законодавством України.

Розповсюджена практика, коли Протокол не містить підпису особи, яка притягується до відповідальності з ознайомленням такої особи з правами та обов’язками, передбаченими Конституцією України та чинним законодавством України.

Таким порушенням свою постанову обґрунтував Причорноморського районного суду м. Одеси у справі № №522/17778/17.

В даній справі судом було наголошено, що «Особі, яка притягується до адміністративної відповідальності не роз’ясненні права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України, адже ні протокол про вчинення адміністративного правопорушення, ні решта поданих матеріалів не місять відомості, які би свідчили про протилежне».

5. В Протоколі повинні бути зазначені потерпілі особи. В більшості випадків при складанні Протоколу уповноважені особи, зазначають у якості потерпілих  осіб саме «Адвокатів». Звертаємо увагу, що  законодавство України надає чітке визначення: хто може бути потерпілим в адміністративній справі, а саме особа якій завдано моральну, фізичну або майнову шкоду. В такому випадку при розгляді справи у суді,  потрібно акцентувати увагу  на належність доказової бази  щодо документального підтвердження факту завданняшкоди, яка повинна бути надана до матеріалів справи, в частині завдання шкоди адвокату у зв’язку з ненаданням або несвоєчасним (неповним) наданням інформації на адвокатський запит. Як правило адвокатами не надаютьсявказані докази, які б свідчили про завдання їм моральної, фізичної чи майнової шкоди.

Враховуючи викладене вище, можемо зробити  висновок, що неналежне оформлення  уповноваженими особами протоколу про адміністративне правопорушення (порушення права на інформацію) може бути підставою для закриття провадження в адміністративній справі.