Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Деякі аспекти щодо наслідків повернення апеляційної скарги апелянту у випадку відсутності усунення ним недоліків, зазначених в ухвалі адміністративного суду, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

При поданні апеляційних скарг на рішення судів в апелянтів іноді виникають випадки, коли, апеляційний суд виявляє недоліки у відповідній скарзі та встановлює в процесуальній ухвалі строк для їх усунення (до таких недоліків відносяться, наприклад, відсутність дотримання апелянтом обов’язкових вимог щодо змісту апеляційної скарги, відсутність доказів сплати ним судового збору за подання відповідної скарги тощо).

У разі якщо апелянтом такі недоліки у встановлений судом строк не усуваються, то вказана скарга повертається апелянту.

На перший погляд нібито все зрозуміло, несвоєчасне усунення недоліків апелянтом призводить до очевидного наслідку – повернення апелянту вказаної скарги.

Однак, у таких випадках ключовим є момент отримання апелянтом ухвали суду про усунення недоліків в апеляційній скарзі, оскільки саме з цієї дати слід вести відлік строку на виконання апелянтом вимог ухвали про усунення недоліків.

В ухвалі про усунення недоліків судом вказуються які саме недоліки потрібно усунути апелянту та визначаються, відповідно, термін для їх усунення, при цьому процесуальний закон надає право суду надсилати такий процесуальний документ засобами електронного зв’язку, і при цьому вказана ухвала суду засобами поштового зв’язку може фактично не надсилатися апелянту. Однак, факт надсилання документів на електронну пошту не може бути безумовним підтвердженням того, що певна особа їх одержала.

За таких обставин особа, яка подавала апеляційну скаргу не погоджуючись з таким судовим рішенням про повернення апеляційної скарги наділена правом на подання касаційної скарги на таке рішення суду, мотивуючи її тим, що вона не одержувала ухвали про усунення недоліків, а отже внаслідок цього вона була позбавлена можливості їх усунути у визначений судом термін.

Такі обставини, зокрема були предметом розгляду в справі № 522/3546/20.

В даній справі апеляційний суд своєю ухвалою повернув апеляційну скаргу особі, яка її подала у з зв’язку з тим, що вона не усунула недоліки апеляційної скарги у строк, визначений судом.

Вимоги касаційної скарги особи ґрунтувалися на тому, що направлення процесуального документу в електронній формі та на електронну пошту без використання системи «Електронний суд», без електронного підпису надає підстави визнавати його таким що, ненаправлений та непідписаний в належним спосіб.

Судді касаційного суду звернули увагу на те, що повернути апеляційну скаргу у разі не усунення її недоліків протягом строку, визначеного судом у відповідній ухвалі можливо лише за умови встановлення в обов`язковому порядку наявності чи відсутності події, яка могла б підтвердити чи спростувати факт отримання такої ухвали особою, яка звернулася з відповідною скаргою. Тобто, ухвалюючи рішення відповідно до якого настають зазначені вище наслідки, суд неодмінно має встановити обставину одержання відповідною особою, яка подала скаргу такого судового рішення про залишення скарги без руху і встановлення строку для усунення недоліків.

 Згідно з пунктом 15 перехідних положень КАС України до затвердження положення, яке б регулювало порядок діяльності єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та/або положень, що встановлюють процедуру роботи її окремих підсистем (модулів), можливості вчинення визначеним цим Кодексом дій із застосуванням підсистем (модулів) направлення процесуальних  документів здійснюються в паперовій формі.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 було затверджено «Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи».

Згідно з пунктом 17 цього нормативного акту особам, які здійснили реєстрацію своїх даних велектронному кабінеті, суд направляє документи у справах, в яких такі особи є учасниками, в електронному вигляді шляхом їх надсилання до електронного кабінету таких осіб або в інший спосіб, визначений вимогами процесуального законодавства.

Приписами частини п’ятої статті 18 КАС України передбачено те, що направлення процесуальних документів суд здійснює із застосуванням наведених вище електронних систем, а частина шоста цієї статті вимагає обов’язкову реєстрацію в ній осіб певних категорій (адвокатів, нотаріусів тощо), для інших така реєстрація є добровільною.

Вища рада правосуддя 04 вересня 2021 року опублікувала оголошення про створення та забезпечення функціонування трьох підсистем (модулів) ЄСІТС: "Електронний кабінет", "Електронний суд", підсистеми відеоконференцзв`язку та одночасно повідомила, що з початком їх функціонування зазнає змін порядок вчинення процесуальних (або інших) дій, особливості вчинення яких передбачені, зокрема, пп. пп. 15.1, 15.5, 15.7, 15.15, 15.17 пп. 15 п. 1 розділу VII "Перехідні положення" КАС України.

Таким чином, до моменту затвердження відповідного порядку діяльності електронного документообігу між учасниками справи та судом, належним направленням процесуальних документів суду буде вважатись факт їх надсилання сторонам по справі саме в паперовому вигляді, і навіть після затвердження відповідної процедури, якщо особа не зареєстрована добровільно та за власним бажанням у відповідній судовій інформаційно-телекомунікаційної системі, такій особі процесуальні документи мають бути надіслані в паперовій формі.