Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Деякі зміни в обрахунку розміру середньої заробітної плати, пов’язані із дією воєнного стану, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

Окрім Закону № 2136-IX від 15.03.2022 р., яким визначено особливості врегулювання трудових відносин в період дії воєнного стану, Урядом також приймаються різні підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють певні питання трудових правовідносин, у тому числі й оплати праці.

26 квітня 2022 року Урядом прийнято постанову № 486, якою внесено деякі зміни, пов’язані із дією воєнного стану до Порядку обчислення середньої зарплати (затвердженого постановою Кабміну № 100 від 08.02.1995 р.).

Розділом II Порядку № 100 визначено періоди трудової діяльності, які впливають на розрахунок середньої зарплати або вираховуються з нього, отже відповідно не враховуються при здійсненні середньої зарплати.

Зміни, які внесені постановою № 486 передбачають, що час, за який будуть відсутні відомості про нараховану зарплату в період дії воєнного стану (тобто у разі, коли зарплата не нараховуватиметься роботодавцем у цей період) не буде враховуватися при визначенні розрахункусередньої зарплати.

Згідно із нормами ст. 12 Закону № 2136-IX до таких періодів відноситься відпустка без збереження зарплати.

Слід зазначити, що вищевказаний період не буде враховуватися до трудового стажу працівника.

Досить невизначеним є питання застосування періоду призупинення дії трудового договору на підставі ст. 13 Закону № 2136-IX.

 Зміст вказаної норми полягає в тому, що під час призупинення трудового договору роботодавець не надає доручення виконувати роботу, і працівник її не виконує, а отже й не отримує зарплату за весь період призупинення трудового договору.

При цьому, Мінекономіки у своєму коментарі до Закону № 2136-IX (розміщено 23.03.2022 р. на веб сайті цього органу) зазначає, що «з метою отримання можливості реалізації припису ч. 3 ст. 13 цього Закону в частині відшкодування зарплати за рахунок держави-агресора, роботодавець протягом періоду призупинення трудового договору повинен продовжувати ведення обліку визначення та фіксації сум зарплати і різних компенсаційних виплат, які б підлягали виплаті працівникові при звичайних обставинах».  

Таким чином, враховуючи, що роботодавцю рекомендується вести облік розміру нарахованої зарплати працівникам в період призупинення трудового договору, у роботодавця повинні бути наявні відомості про нараховану працівникам зарплату. Відповідно враховуючи  формулювання доповнень абз. 6 п. 2 Порядку № 100 та роз’яснення Мінекономіки щодо застосування норм Закону № 2136-ІХ вказують, що період призупинення трудового договору підлягає врахуванню при визначенні середньої зарплати.     

Разом з тим, законодавчо такого обов’язку за роботодавцем не закріплено, і він фактично може не забезпечити відповідних нарахувань або їх нарахувння не буде проведено підрозділом бухгалтерії.Відповідно рішення щодо включення періоду призупинення дії трудового договору для розрахунку середнього заробітку віддано на розсуд самого роботодавця, що не сприяє визначеності прав працівника.   

Змінами, затвердженими постановою № 486 також передбачено, що якщо в періоді, до якого відноситься й дія воєнного стану, працівнику буде нараховано премію/іншу заохочувальну виплату і він лише частково відпрацював за цей період, то при розрахунку середньої зарплати враховується лише сума, яка є не більше ніж фактично нарахована премія/інша заохочувальна виплата.

Таким чином, усі законодавчі новації та видані нормативно-правові акти, які ухвалені Парламентом та Урядом на жаль не забезпечують їх однозначного розуміння та застосування, а потребують видання додаткових регуляторних та роз’яснювальних актів державних органів.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group