Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Деякі питання ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

В наслідок змін, які зазнав Кримінальний процесуальний Кодекс України (надалі – КПК України) за останні роки, з деякими матеріалами кримінального провадження учасники процесу (сторона захисту) у відповідності до вимог ст.221 КПК України мають право тепер ознайомитись ще до закінчення досудового розслідування. В статті 221 КПК України відсутній чіткий перелік документів, з якими може ознайомитись сторона захисту. Визначено, що слідчий (прокурор) може відмовити (власне на свій розсуд) в ознайомленні з матеріалами, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню. Однак, із практики матеріалами, з якими найчастіше ознайомлюються до закінчення досудового розслідування є наступні матеріали:

– витяг з Єдиного Державного Реєстру Досудових розслідувань

– повідомлення про підозру

– матеріали, які стали підставою для обрання запобіжного заходу

– матеріали, які стали підставою для накладення арешту на майно тощо

Також, до матеріалів, з якими знайомиться до закінчення досудового розслідування сторона захисту, відносяться звичайно всі ухвали слідчих суддів про проведення обшуків та тимчасового доступу до речей та документів, копії яких вручались свідку або підозрюваному.

Після закінчення досудового розслідування сторона захисту має право на ознайомлення зі всіма матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в разі складання обвинувального акту.

Особам, які мають статус підозрюваного у кримінальних провадженнях, за відсутності у них захисника, під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (після закінчення досудового розслідування) варто знати наступне:

– всі матеріали кримінального провадження надаються у підшитому та пронумерованому вигляді. Крім того, в кожному томі справи повинен знаходитись опис документів. В описі обов’язково повинен бути зазначений окремо кожний документ. Не допустимо зазначення в опису разом, одним реченням, всіх матеріалів обшуку або іншої слідчої дії.

– підозрюваний, який знайомиться з матеріалами справи, має право робити виписки та копії ( в тому числі фотографувати) сторінки кримінального провадження та речові докази.

– спірним питанням під час ознайомлення завжди був термін ознайомлення.

Органи досудового розслідування всіма можливими заходами намагаються скоротити цей термін, однак не слід забувати, що ретельне вивчення матеріалів справи має велике значення для якості захисту підозрюваного в суді. Однак, деякі особи використовують строк ознайомлення для затягування справи, тому законодавець залишив за судом право на обмеження строку ознайомлення з матеріалами справи за клопотанням сторони обвинувачення.

З досвіду адвокатів ID Legal Group можна зробити висновок, що в залежності від обставин справи може мати місце два варіанти розвитку подій:

1.В разі, якщо строк ознайомлення вже ні на що не впливає і всі необхідні матеріали вже зібрані адвокатами для  якісного захисту в суді, то є сенс не затягувати процес ознайомлення і як мінімум дотримуватись встановленого слідчим графіку.

2.В іншому випадку, якщо стороні захисту необхідний термін для збору додаткових матеріалів, то для того, щоб не надати стороні захисту підстав для обмеження строку ознайомлення, слід також дотримуватись графіку ознайомлення, а за його відсутності, відвідувати слідчий орган мінімум через 1-2 дні, а в ідеалі – кожен день, витрачаючи хоча б по 1,5-3 години на ознайомлення, при цьому обсяг матеріалів, з якими підозрюваний та його захисник ознайомлюються сугубо індивідуальний (він може бути як 5-10 сторінок справи так і 2-3 тома в залежності від фізичних можливостей).

За таких умов у слідства не буде вагомих підстав для обмеження строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. А в разі подачі такого клопотання до суду, у слідчого судді не буде вагомих підстав для його обмеження.

Також, слід пам’ятати, що всі клопотання, в яких виникне необхідність під час ознайомлення, доцільно подати до останнього дня ознайомлення з матеріалами справи.    

За відсутності часу та можливості для ознайомлення, слід скористатись професійною допомогою адвоката.