Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Неправильна «номенклатура виконаних робіт». Що робити далі? – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

У нашій публікації розглянемо можливі податкові наслідки у випадку, якщо СГД за операціями з виконання будівельних робіт складає податкові накладні (далі по тексту – ПН) з зазначенням неправильної «номенклатури виконаних робіт».

А отже, розглянемо конкретний приклад. Суб’єктом господарської діяльності, який є Замовником робіт була здійснена передоплата за виконання будівельних робіт за різними об’єктами.

Іншим СГД, який є Виконавцем таких будівельних робіт на суми отриманої передоплати складено та зареєстровано в ЄДРПН податкові накладні в яких зазначено один об’єкт, незважаючи на той факт, що передоплата отримана за різними об’єктами. А отже, слід вважати що такі ПН складені з помилками у «номенклатурі виконаних робіт».

Звертаємо увагу, що відповідно до норм пункту 44.1 ПКУ, платники податків повинні вести облік який пов'язаний з визначенням податкових зобов’язань виключно на підставі первинних документів, тощо.

Відтак, платники податку не мають право складати податкову декларацію на підставі даних, які фактично не підтверджені документами.

Нормами ПКУ визначені відповідні правила щодо складання ПН та включення такої ПН до складу податкового кредиту (ст.201, 198 ПКУ).

         Крім того, нормами ПКУ визначено певний перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова накладна (п.201.1 ПКУ). Наразі, опис «номенклатури виконаних робіт» належить до такого переліку обов’язкових реквізитів. Підставою для включення Покупцем (Замовником) до складу податкового кредиту такої податкової накладної є правильно складена (з зазначенням усіх обов’язкових реквізитів) та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна.

При цьому, таке право на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту за податковою накладною,виникає у Покупця (Замовника) за операцією з виконання будівельних робіт за показниками, які повинні чітко відповідати показникам зазначеним у первинних  документах, які складені за цією операцією.

Враховуючі вищенаведене, у разі якщо Виконавець будівельних робіт складає податкову накладну з невірно вказаною «номенклатурою виконаних робіт», яка фактично не відповідає первинним документам, така ПН вважається такою що складена з порушенням норм ПКУ.

Така обставина унеможливлює ідентифікувати факт здійснення такої операції, а тому сума ПДВ за такою ПН не може формувати податковий кредит Покупця (Замовника).

Звертаємо увагу, що нормою пункту 192.1 ПКУ передбачено що у разі якщо при складані податкової накладної допущені помилки, які не пов’язані зі зміною сум вартості виконаних робіт, у такому разі з метою виправлення таких помилок складається  Розрахунок коригування до такої неправильно складеної ПН.

А отже, за вищезазначеної ситуації (складена ПН з помилкою у «номенклатурі будівельних робіт»), така помилка може бути виправлена Виконавцем будівельних робіт, шляхом складання Розрахунку коригування до раніше складеної ПН з зазначення правильної «номенклатурі будівельних робіт» на підставі первинних документів.

І тільки після того, як такий Розрахунок коригування до ПН буде зареєстровано в  ЄРПН Виконавцем будівельних робіт, тільки виключно у такому разі Замовник (Покупець) має право сформувати податковий кредит (п. 198.6 ПКУ).

Таку позицію стосовно даного питання визначено ДПСУ у податковій консультації (лист від 29.10.2019 № 1073/6/99-00-07-03-02-15/ІПК).