Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Нерезидент продає землю отриману у спадщину. Як оподатковувати? – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

Сьогодні розглянемо порядок оподаткування операції з отримання доходу фізичною особою-нерезидентом від продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка отримана у спадщину такою особою.

Нормою пункту 4 ст.81 ЗКУ визначено, що у разі якщо ФО – нерезидент отримує у спадщину земельну ділянку (сільгосп призначення), такі землі підлягають відчуженню протягом року. 

Наразі, нормою підпункту 162.1.2 ПКУ зазначено, що фізична особа-нерезидент є платником ПДФО, за ситуації отримання такою особою доходу з джерелом походження його в Україні. Порядок оподаткування доходу, який отримує ФО-нерезидент подібний порядку оподаткування такого доходу, який отримує і резидент (п.170.10 ПКУ).

Нормою пункту 172.2 ПКУ визначено,що у разі отримання протягом року платником податку доходу від продажу більше ніж однієї земельної ділянки, такий дохід підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків.

При цьому, нормою пункту 172.9 ПКУ зазначено, що у разі отримання доходу ФО-нерезидентом від продажу об’єкта нерухомості, такий дохід повинен оподатковуватися за ставкою 18 відсотків.

У разі, проведення операції між фізичними особами за договором купівлі–продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, такий договір повинен посвідчуватися нотаріально на підставі надання довідки про оціночну вартість такого об’єкта нерухомості та сплату податку до бюджету.

Нормою ПКУ (п.172.4 ст.174 ПКУ) покладено обов’язок на нотаріуса щодо надання контролюючому органу інформації про укладені договори купівлі-продажу між фізичними особами. А отже, щокварталу нотаріус подає до податкового органу інформацію щодо посвідчених ним договорів купівлі-продажу протягом кварталу з наданням даних для податкового розрахунку щодо ціни продажу та розміру сплаченого податку.

 Отже, враховуючі вищезазначене, у разі отримання доходу нерезидентом (фізичною особою) від продажу земельної ділянки сільгосп. призначення, такий дохід повинен оподатковуватися ПДФО за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотків.

Таку позиції, стосовно даного питання було визначено ДПСУ у листі від 17.12.2020 року №5229/ІПК/99-00-04-05-03-09.