Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Новації Закону про зниження ставки ПДВ для аграрного сектору, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

В лютому 2021 року(24.02.2021) оприлюднено Закон України №1115-ІХ«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції»  прийнятий законодавчим органом 17 грудня 2020 року (далі по тексту Закон №1115-IX, Кодекс), який набрав чинності 25.02.2021 та буде застосовуватись до податкових періодів, починаючи з березня 2021 року.

Які ж законодавець передбачає змінидо Кодексу, внесені Законом №1115-IX?

–   п.193.1 ст.193 доповнено пунктом «г» з наступним змістом:

г) 14% за операціями по реалізації на митній території нашої країни та проведення імпортних операцій сільгосппродукції, які відповідають наступним кодам УКТ ЗЕД 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині незбираного молока), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, окрім операцій з імпорту товарів, які визначені згідно з п.197.18 ст.197 Кодексу;

– цифру «7%» замінено на «7 та 14%»вабз. 1 тап.п. 194.1.1 п. 194.1 статті 194 Кодексу;

–  Підр.2 розд. ХХ «Перехідні положення» доповнено п.54-1, а саме:

З метою застосування ставки ПДВ з реалізації на митній території нашої країни та проведення імпортних операцій сільгосппродукції (товару),які відповідають наступним кодам УКТ ЗЕД  0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині незбираного молока), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, окрім імпортних операцій товару, який визначено в п.197.18 ст.197 Кодексу (визначений Законом №1115-ІХ), встановлюється, що ставка ПДВ, яка застосовувалась до 1 дати податкового (звітного) періоду, з котрого буде застосована ставка ПДВ у відсотковому виразі 14 одиниць (від початку березня 2021), буде застосована у наступних випадках:

1) реалізації в межах митної території нашої країни товарів (продукції), яка визначається абз.1 цього пункту, яка проводиться після сплати платником у вигляді авансу, що був отриманий до 1 числа податкового (звітного) періоду, від якого бере свій початок застосування ставки ПДВ у розмірі 14%;

2)проведенням коригування податкового зобов’язання, підставою для якого єповернення авансу або товару (продукції), які отримано до 1 числа податкового (звітного) періоду, від якого бере свій початок застосування ставки в розмірі 14%;

3) проведенням коригування податкового зобов’язання, підставою для якого є зміна контрактної (договірної) вартості товару (продукції), яка визначена абз.1 вказаного пункту, реалізація якого проводилась до 1 дати податкового (звітного) періоду, від якого бере свій початок застосування ставки ПДВ в розмірі 14%.

     У випадку проведення платником ПДВ операцій з реалізації в межах митної території нашої країни товару (продукції), яка визначена абз.1 вказаного пункту, який було придбано до 1 дати податкового (звітного) періоду, від якого бере початок застосування ставка ПДВ в розмірі 14% (від початку березня 2021), за таким платником ПДВ має місце збереження податкового кредиту в сумі, яка була нарахована під час придбання та/або постачання такого товару (продукції) сільськогосподарського призначення.

 

Яким же чином нововведення Закону №1115-IX, яким внесено зміни до Кодексу, будуть застосовані на практиці?

В частині початку застосування та переліку операцій та груп товарів:

-початок застосування – 01 березня 2021 року;

розмір ставки у 14 відсотків буде застосований дооперацій по реалізації на митній території та проведення імпортних операцій, які відповідають кодам УКТ ЗЕД(посилання¹).

– відокремлено імпортні операції по товарам (не підлягають оподаткуванню у розмірі 14 відсотків), які визначаються п.197.18 Кодексу, а саме: не підлягають (звільнено) від нарахування податку імпортні операції (що проводяться сільгоспвиробниками) по товарам: племінні чистопородні тварини, племінні (генетичні) ресурси, які відповідають кодам УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10.

розмір ставки у 14 відсотків не застосовуєтьсядо операцій, які передбачають надання послуг;

 

В частині правил застосування стосовно оподаткування ПДВ.

Статті 187, 192, 201Кодексу передбачають порядок обчислення податкових зобов’язань,  коригувань та оформлення ПН, РК до ПН (в тому числі їх реєстрації в ЄРПН), відповідно.

Пункти 201.1, 201.10 ст.201 передбачають, що на платника покладенообов’язок оформлення ПН/РК в електронному вигляді та проведення реєстрації в ЄРПН у встановлений строк згідно Кодексу.

Коригування на підставі РК до ПН(складається до порядку складання ПК, підлягає реєстрації в ЄРПН) відбувається у випадках, пов’язаних з: зміною суми компенсації вартості (після постачання товарів/надання послуг), в т.ч. перегляд цін, повернення товарів/послуг, що визначається п.192.1 ст.192 Кодексу.

            Розглянемо наступні практичні ситуації:

Якщоперша подія по операціям з постачання товарів (згідно визначених УКТ ЗЕД для застосування розміру ставки 14 відсотків з 01.03.2021)проведенадо березня 2021 року, розмір суми податку та ставка ПДВ не підлягає перерахунку в момент проведення операції по другій події.

            Сума податкового кредиту (за ставкою 20 відсотків), яка була нарахована до березня 2021 року під час придбання (та/або постачання) сільгосппродукції (згідно визначених УКТ ЗЕД) зберігається за платником ПДВ у разі проведення реалізації такої сільгосппродукції від початку березня 2021 року, що передбачає нарахування розміру ставки 14 відсотків.

Якщо операції з постачання товарів (згідно визначених УКТ ЗЕД для застосування розміру ставки 14 відсотків з 01.03.2021) проведені до березня 2021 року, а від початку березня 2021 року має місце факт повернення (авансового платежу, поставлених товарів, зменшення кількості, вартості товарів), РК до ПН  (як наслідок, коригування сум податкового зобов’язання) відбувається з використанням розміру ставки 20 відсотків.          

            Таким чином, якщо від початку березня 2021 року проводяться операції:з повернення авансів, товарів (згідно визначених УКТ ЗЕД), зміни кількості, вартості (в бік зменшення, в межах попередньої суми) товарів (постачання яких відбулось до березня 2021 року), то РК до ПН складається із зазначенням розміру ставки податку 20 відсотків.

           

            Додатково звертаємо Вашу увагу, що роз’яснення ДПСУ стосовно особливостей застосування положень Кодексу з урахуванням внесених змін Законом №1115-IX, висвітлено в Листі від 01.03.2021 № 5257/7/99-00-21-03-02-07, з яким можливо ознайомитись за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/75171.html.Також рекомендуємо звернути увагу на оголошення Прес-служби ДПСУ за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/455017.html.

 

посилання¹

0102 – велика рогата худоба, жива;

0103 – свині, живі;

0104 10 – вівці;

0401 – молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин(в частині незбираного молока);

1001- Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин);

1002- Жито;

1003- Ячмінь;

1004- Овес;

1005- Кукурудза;

1201- Соєві боби, подрібнені або неподрібнені;

1204 00- Насіння льону, подрібнене або неподрібнене;

1205- Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене;

1206 00- Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене;

1207- Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені;

1212 91- цукрові буряки.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group