Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Нові зміни у порядку подачі фінансової звітності, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

У сьогоднішній нашій публікації ми хотіли б звернути увагу бухгалтерів на зміну порядку подання фінансової звітності, яка запроваджена Постановою КМУ від 17 липня 2019 року №625 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності (затверджено Постановою КМУ від 28.02.2000 №419)».

Зміни набрали чинності 24.07.2019 року у зв’язку з публікацією в Урядовому кур’єрі від 24.07.2019 №139.

Ключовою є наступна новація.

Зафіксовано, що скорочену за показниками річну фінансову звітність (Баланс та Звіт про фінансові результати) подають мікропідприємства, непідприємницькі товариства та єдинщики, що ведуть спрощений бухгалтерський облік.

Нагадаємо, що Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (№996-XIV з урахуванням змін та доповнень) визначено, що

–          мікропідприємства,

–          малі підприємства,

–          негосподарські товариства

–          представництва іноземних підприємств

можуть подавати скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, крім тих, що звітують за МСФЗ.

Порядок подання фінансової звітності №419 у редакції до 24.07.2019 року дозволяв наведеним вище суб’єктам (усім, хто має право складати скорочену за показниками фінансову звітність), а також спрощенцям подавати таку спрощену фінансову звітність лише за річним терміном (без подачі проміжної фінансової звітності).

Проте, у новій редакції Порядку №419 при визначенні річної періодичності подачі фінансової звітності виключено посилання на узагальнений перелік суб’єктів, що мають право складати скорочену за показниками фінансову звітність, наведений в ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а перелічено конкретні суб’єкти:

–          мікропідприємства,

–          непідприємницькі товариства та

–          єдинщики, що ведуть спрощений бухгалтерський облік.

Відтак, право на складання спрощеної за показниками фінансової звітності (у складі Балансу та Звіту про фінансову результати), крім тих, хто звітує за МСФЗ, але із зобов’язанням подавати і проміжну фінансову звітність торкнулось малих підприємств та представництв іноземних підприємств.

Вказана новація є ключовою, оскільки досить великий прошарок суб’єктів господарювання відноситься до малих підприємств та відтепер змушений буде подавати проміжну фінансову звітність (хоч і скорочену за показниками), а це підприємства, у яких щонайменше два показники із трьох відповідають вимогам:

–          балансова вартість активів – від 350 тисяч до 4 мільйонів євро;

–          чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – від 700 тисяч до 8 мільйонів євро;

–          середня кількість працівників – від 10 до 50 осіб.

То ж закликаємо бухгалтерів бути уважними та своєчасно переходити на встановлену періодичність подання фінансової звітності, оскільки така фінансова звітність є невід’ємним додатком до податкової звітності з податку на прибуток. І, відповідно, у випадку її неподачі разом із податковою декларацією у податківців будуть підстави для визнання неподаною також і податкової декларації з податку на прибуток. Про таке право вони неодноразово наголошували у своїх коментарях.