Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Новостворений орган при Уряді щодо захисту Бізнесу. Реальність чи сподівання? – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

В Україні в Бізнесу з’явився новий «Захисник» – Комісія з питань захисту бізнесу (далі – Комісія),яка створена при Уряді із статусом нового консультативно-дорадчого органу і має опікуватись питаннями захисту Бізнесу.

У зв’язку з чим, ми і вирішили поділитися своїми роздумами та міркуваннями щодо роботи цього нового органу.

Так зокрема, 5 листопада поточного року вступила в дію постанова Уряду за № 902 від 16.10.2019, якою передбачено створення при Уряді вказаної Комісії, яка наділяється статусом «тимчасового консультативно-дорадчого органу», а також затвердження Положення про неї, яке містить мету створення, головні завдання, повноваження і права цього нового органу.

В меті створення Комісії передбачається спрямованість її діяльності на «захист бізнесу від незаконних посягань державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права (їх посадових та службових осіб)».

До головних завдань та повноважень цієї Комісії належить:

– сприяння у забезпеченні координації дій державних органів щодо питань здійснення захисту бізнесу;

– вироблення пропонованих механізмів і способів за допомогою яких вирішуватимуться проблемні питання задля здійснення державної політики щодо питань захисту бізнесу;

– підготовка пропозицій та рекомендацій, які використовуватимуться при формуванні та реалізації державної політики щодо питань захисту бізнесу, у тому числі проведення аналізу вказаних проблемних питань та виявлення причин їх виникнення, а також здійснення моніторингу щодо виконання державними органами та органами місцевого самоврядування покладених завдань щодо питань захисту бізнесу;

– удосконалення норм законодавства щодо питань захисту бізнесу, а також прийняття участі у розробленні актів законодавства з питань наділеної компетенції;

– здійснення розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо проблемних питань їх діяльності, з питань порушення їх прав (свобод або законних інтересів) державними органами, органами місцевого самоврядування (їх посадовими та службовими особами) та розроблення обов’язкових до розгляду рекомендацій із відповідних питань та вжиття інших заходів в межах встановленої компетенції.

При цьому виходячи зі змісту Положення рішення, які прийматимуться на засіданнях Комісії носитимуть рекомендаційний характер та не передбачатимуть вжиття обов’язкових для виконання заходів.

Отже, аналізуючи обсяг визначених завдань Комісії та наданих їй повноважень, вказаних у відповідному Положенні складається неоднозначне враження щодо її діяльності:

– по перше, назва цього органу на нашу думку не відповідає його повноваженням, оскільки здійснення захисту бізнесу передбачає надання конкретної консультаційної, юридичної, правової допомоги та розроблення дієвих способів та механізмів, обов’язкових для виконання;

– по друге, створення цього органу напевно зумовлено наданням допомоги саме державним органам та органам місцевого самоврядування (їх посадовим та посадовим особам) у реалізації поставлених завдань та наданих повноважень, що не завжди передбачає сприятливий і позитивний результат для здійснення діяльності суб’єктами господарювання.

Таким чином, додаткове створення ще одного органу зі статусом консультативно-дорадчого органу не є безумовною гарантією захисту Бізнесу, а результативність його діяльності щодо забезпечення інтересів Бізнесу покаже час.