Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чи потрібне документальне підтвердження факту неподання податкової звітності/сплати податків внаслідок дії воєнного стану? – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

Наразі усім платникам податків відомо про зміст норм законів з оподаткування, прийнятих під час дії воєнного стану, зокрема щодо звільнення від відповідальності платників у разі неможливості виконання ними податкового обов’язку (відсутності можливості подати податкову звітність, сплатити податки, збори чи інші платежі, зареєструвати податкові чи акцизні накладні тощо) та встановлений загальний строк зі сплином якого такий обов’язок належить виконати. На перший погляд все нібито достатньо врегульовано.

В роз’ясненнях ДПС, розміщених на її вебсайті (07.04.2022 р.), зокрема щодо питання про необхідність підтвердження факту відсутності у платника можливості подати звітність чи сплатити податки, податковий орган зазначив, що норми ПК України не передбачають обов’язку для платника надсилати податковому органу підтвердження такої відсутності.

Зрозуміло, що в цілому питання підтвердження факту настання особливого форс-мажору – воєнного стану і не повинні регулюватися нормами ПК України, оскільки є загальними для різних сфер права та законодавства.

Нагадаємо, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються ТПП України та її регіональними органами за зверненням суб'єктів господарювання або фізичних осіб (за заявою встановленої форми) щодо кожного окремого випадку настання таких обставин (наприклад, пов’язаних із виконанням зобов’язання за договором, податкового та/чи іншого зобов’язання/обов’язку, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативно-правових актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин) шляхом видання відповідного сертифікату.

Важливо, що засвідченню можуть підлягати одна або декілька форс-мажорних обставин, і для кожної для них суб’єктом звернення додається окремий комплект необхідних документів.

Порядок засвідчення ТПП України та регіональними органами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлений відповідним Регламентом затвердженим Рішенням Президії ТПП України від 18 грудня 2014 р. № 44(5).

При цьому, ТПП України 30.03.2022 р. на власному вебсайті в чергове розмістила повідомлення щодо можливості загального використання листа цієї організації від 28.02.2022 р. щодо засвідчення дії воєнного стану як форс-мажорних обставин (так звана спрощена процедура засвідчення відповідних обставин), усіма суб’єктами, у яких мають місце наслідки дії воєнного стану, і відповідно є можливість його застосовувати у різних сферах правовідносин.

На відміну від договірних зобов’язань, врегульованих взаємною згодою обох сторін, в яких обов’язковою вимогою підтвердження форс-мажорних обставин може бути передбачено саме наявність сертифікату, виданого ТПП України або її регіональним органом (хоча ТПП України вказує на те, її лист поширюється без винятку на всі взаємовідносини, де має місце настання цього форс-мажору), для податкових зобов’язань звільнення від відповідальності у разі відсутності можливості виконати податковий обов’язок, передбачена по перше нормами закону, по друге, наявна змога використати й вищевказаний загальний лист ТПП України від 28.02.2022 р., який засвідчує настання форс-мажору.   

Отже, як вбачається зі змісту роз’яснення ДПС, норми ПК України не передбачають необхідності надання платником податків будь-яких підтверджень податковому органу щодо неможливості подання ним звітності та сплати податків до бюджету.

Водночас, як вже неодноразово зазначалося у наших публікаціях, платникам доречно завчасно подбати про документальне підтвердження факту саме відсутності можливості виконувати податкові обов’язки, до яких відносяться сплата податків (зборів, обов’язкових платежів), подання звітності, реєстрація ПН/РК, акцизних накладних тощо у зв’язку із запровадженням воєнного стану та проведенням воєнних дій.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group