Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чи потрібно спрощенцю включати до доходів суми дооцінки приміщень. Позиція ДФС України, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

Сьогодні в нашій публікації розглянемо питання, стосовно того, чи повинен платник єдиного податку 3 групи, включати до складу доходів суми  дооцінки приміщень, які належать йому на праві власності та обліковуються у такого платника на балансі.

А отже, у разі коли платник єдиного податку (3 групи) прийняв рішення здійснити переоцінку власних приміщень (ОЗ), а саме провести дооцінку таких приміщень до справедливої вартості, виникає наступне питання, а що робити з сумою дооцінки ОЗ?

Звернемося до норм ПКУ в частині визначення доходу для платника єдиного податку (3 групи).

До складу доходу (для таких платників податку) відноситься будь-який доход такого платника податку, отриманий в готівковій або безготівковій формах та/або матеріальній або нематеріальній формах (п.292.1 ПКУ).

Звертаємо увагу, що при дооцінці приміщень (ОЗ) не здійснюється операція з надходження коштів або операція з отримання товарів на безоплатній основі.

Крім того, платник єдиного податку 3 групи веде бухгалтерський облік доходів та витрат за спрощеною системою.

При цьому, відповідно до п.8 П(С)БО 25 для таких платників передбачено, що вони мають право обліковувати необоротні активи за первісною вартістю без урахування переоцінки (дооцінки) ОЗ до справедливої вартості.

Таким чином, відповідно до вищезазначеного платник єдиного податку (3 групи) не повинен включати до складу доходів – суму дооцінки приміщень (ОЗ), яка отримана за результатами переоцінки таких ОЗ до справедливої вартості.

Наразі, таку позицію стосовно цього питання, визначила ДФСУ у своїй консультації, про що зазначено у  листі № 1395/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.