Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Про постановку нерезидентів на облік в контролюючих органах, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

У зв’язку з виникненням неоднозначного трактування податкового законодавства, в контексті доповнень та змін до Податкового кодексу України (далі по тексту – ПКУ), які відбулись у зв’язку з набранням чинності Законів України: від 16.01.2020 №466-IX, від 14.07.2020 № 786-IX, від 17.12.2020 №1117-IX стосовно обліку нерезидентів в контролюючих органах, Мінфіном затверджено Наказ від 19.05.2021 №277 «Про затвердження узагальнюючої податкової консультації щодо взяття на облік (реєстрації) нерезидентів у контролюючих органах і виконання обов’язків платників податків податку на прибуток підприємств в Україні».

Метою зазначеної консультації є: роз’яснення порядку дій, що необхідно вчинити нерезиденту, у якого є факт наявності в нашій країні відокремленого підрозділу, який зареєстрований (акредитований та легалізований), обліковується в контролюючому органі в статусі платника податку на прибуток (далі по тексту – платника) та проводить господарську діяльність.

Ключовими тезами консультації можливо виділити наступні:

–       Нерезидент подає заяву з відповідними документами (згідно з вимогами ПКУ) про зарахування на облік платником у разі здійснення таким нерезидентом господарської діяльності через підрозділ (який обліковується в контролюючому органі) на території нашої країни станом на 01.01.2021;

–       В перелік повноважень представника нерезидента, який зазначається в довіреності, включається виконання функцій стосовно проведення постановки нерезидента на облік;

–       Постійне представництво контролюючим органом знімається з обліку платника (ознака платника знімається) після постановки на облік нерезидента, без подання заяви про зняття з обліку таким представництвом;

–       Представництво нерезидента продовжує бути платником інших податків чи обов’язкових платежів, та/або перебувати в статусі податкового агента у переліку випадків, які передбачені ПКУ або згідно інших законодавчих актів.

Консультація надана у вигляді вичерпних відповідей на найбільш поширені питання платників податків, які узагальнені в шість питань стосовно: вчинення дій нерезидентом, який має зареєстрований відокремлений підрозділ в нашій країні; чи можлива сплата податку на прибуток зареєстрованим відокремленим підрозділом за нерезидента; вчинення дій нерезидентом (при здійсненні діяльності: підготовчої, допоміжної), який не створює постійне представництво, що обліковується в контролюючому органі без реєстрації платником; вчинення дій нерезидентом (при здійсненні діяльності: підготовчої, допоміжної), який не створює постійне представництво, що обліковується в контролюючому органі платником; вплив на отримання прибутку факту реєстрації нерезидента в статусі платника або факту такої реєстрації відокремленого підрозділу (при здійсненні діяльності: підготовчої, допоміжної), що є наслідком утворення постійного представництва згідно вимогами п.п.14.1.193 п.14.1 ст.14 ПКУ; розрахунок нерезидентом, у разі проведення діяльності через постійне представництво, обсягу прибутку (що підлягає оподаткуванню) згідно з принципом «витягнутої руки», який отриманий за наслідком періодів, що визначені: кварталом, півріччям, дев’ятьма місяцями.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group