Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оновлено Методичні рекомендації, що регулюють перевірки платників податків, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

Починаючи від 01.10.2021, тобто на дату оприлюднення на офіційному сайті ДПС, вступили в дію Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів Державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків (далі — Методрекомендації), що затверджені наказом ДПС України від 30.09.2021 №729 (попередній Наказ ДПСУ датований 04 вересня 2020 під №480).

            Вищевказані Методрекомендації розроблені для посадових осіб контролюючих органів для їх застосування в таких напрямках, –  як організація, проведення перевірок та реалізація матеріалів:

–          перевірок, які є документальними, що стосуються платників податків з питання додержання законодавства (податкове, валютне, інше), що контролюється за своїми функціональними обов’язками органами ДПС;

–          перевірок, які є фактичними, що стосуються додержання вимог законодавства з питання регулювання готівкового обігу, порядку проведення операцій, що є розрахунковими, касової дисципліни, фактичній наявності ліцензії, додержання з боку роботодавця законодавства щодо укладення договірних відносин у трудовій сфері, трудових взаємовідносин з найманими особами (працівниками) в частині оформлення.

Методрекомендації рекомендовано для застосування на практиці під час проведення перевірок (фактичних) підрозділами, що входять в структуру ДПС, які за своїми функціональними обов’язками здійснюють контроль щодо обігу та оподаткування товарів, що є підакцизними, а також про здійснення перевірок (документальних позапланових) у відповідності з п.п. 78.1.8 ПКУ (якщо відсутня суперечність з іншими нормативно-правовими актами).

                У разі організації щодо проведення перевірки з питання додержання платниками податків принципу «витягнутої руки» (перевірки з питання повноти нарахувань та оплати податків) в момент проведення операцій, що є контрольованими, вказані Методрекомендації можуть бути застосовані з врахуванням вимог, передбачених в ст.39 ПКУ та інших нормативно-правових актів, якими регулюється питання щодо організації і проведення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.

            В документі міститься два великих розділи:

І. Організація та проведення перевірок платників податків, який складається з наступних підрозділів, що розкривають наступні питання:

– що підлягають опрацюванню та виникають в момент таких заходів, як організація, проведення та реалізація в частині оформлення матеріалів перевірки;

– щодо рішення, яке приймається з метою проведення перевірки;

– щодо направлення, яке оформлюється з метою проведення перевірки;

– щодо проведення перевірок (документальних, фактичних), їх особливості організації;

– щодо врегулювання спірних (проблемних) випадків, які потенційно можуть мати місце в перевірочному процесі та щодо регулювання діяльності комісій (постійних) по розгляду питань, що є спірними;

– щодо матеріалів перевірки в частині її оформлення;

ІІ. Взаємодія між підрозділами органів ДПС під час організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок платників податків, який складається з наступних підрозділів, що розкривають наступні питання:

–          щодо процесу знаходження та проведення роботи з податковими ризиками, що є присутніми у платників в їх діяльності;

–          щодо участі відповідних підрозділів в структурі контролюючих органів під час проведення відповідних перевірок;

–          реалізації податкових повідомлень-рішень в частині їх оформлення, щодо єдиного внеску (вимог і рішень);

–          реалізації протоколів, що стосуються адмінправопорушення, в частині їх оформлення, постанов (їх проєктів) або надсилання матеріалів відповідного змісту для судового розгляду;

–          щодо долучення даних в ІТС «Податковий блок», а також до інших систем інформаційного змісту;

–          щодо взаємодії підрозділів, наявних в структурі контролюючих органів, під час контролю за своєчасністю факту оплати сум, що є донарахованим в результатів проведення перевірок;

–          щодо взаємодії підрозділів контролюючих органів у випадку відсутності сплати сум грошових зобов’язань, що є узгодженими (визначеними в результаті перевірок);

–          щодо взаємодії між підрозділами контролюючих органів у випадку процедури оскарження податкових повідомлень-рішень (що прийняті в результаті проведення перевірок), вимог, рішень стосовно єдиного внеску в порядку, передбаченому адміністративним чи судовим процесом.

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group