Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оновлені форми податкової накладної та податкової звітності з ПДВ, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

На підставі Наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 02.12.2020 №734 (опублікований у виданні «Офіційний вісник України» №8 від 02.02.2021) – (далі: Наказ №734) викладено нові форми декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ (УР) та податкової накладної (ПН), а також внесено зміни у форму розрахунків податкових зобов’язань, порядку заповнення ПН та податкової звітності (з ПДВ).

Потреба у внесенні змін до існуючих форм звітності з ПДВ, ПН та РК до ПН (в т.ч. заповнення згідно відповідного порядку) виникла у зв’язку з набранням чинності ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січня 2020 року № 466-IX.

           

Отже, які ж форми документів оновились відповідно до запровадженого Наказу №734?

            Насамперед потрібно звернути увагу на оновлену форму ПН (РК до ПН), потім на податкову звітність, а саме:

–     ПН та РК до ПН (в т.ч. змінився Порядок заповнення ПН). Рядок «код» ПН буде передбачати, з якого джерела виходить податковий номер особи, згідно відповідного реєстру:

1 – ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України);

2 – ДРФО(Державний реєстр фізичних осіб – платників податків);

3 – РНОПП (реєстраційний номер (обліковий) платника податків), що надається контролюючим органом (стосовно платників, що не було включено до ЄДРПОУ);

4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, якими у зв’язку з переконаннями релігійного змісту було здійснено відмову від отримання РНОПП (мають відмітку у паспорті) та повідомлено офіційно відповідний контролюючий орган про такий факт).

В ПН рядок «код» підлягає заповненню у випадку внесення даних у рядок«Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта».

           

Стосовно кількості найменувань поставлених товарів/послуг:

Збільшено кількість найменувань у одній податковій накладній:  не може бути вищим за 99999 позицій (в попередній формі – 9999)

–     Податкова декларація з ПДВ з додатками (№№1,2,3,4,5,6,7,8).

 

Порядок заповнення податкової звітності також зазнав змін, а саме:

–       «Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду» скасована (Додаток 1 до Порядку);

–       З’явилось Повідомлення стосовно надання прав філіям (структурним підрозділам) складати ПН та РК;

–       Об’єднано додатки 1 та 5 Декларації з ПДВ та, у зв’язку з цим скасовано обов’язок стосовно розшифровки ПЗ платником за податковий період з розбивкою на контрагентів (як передбачалось згідно таблиці 1 дод.5);

–       Додаток 4 до декларації з ПДВ доповнено графами, які передбачають зміну поточного рахунку платника про перерахування суми бюджетного відшкодування за вказаний період.

 

Зміни торкнулись УР, зокрема:

Відкоригована форма розрахунку ПЗ, нараховані утримувачем послуг на митній території нашої країни, які надаються нерезидентами (в т.ч. їх постійними представництвами), що не є платниками ПДВ.

 

            Також у Декларації з ПДВ та додатках замість «ініціали та прізвище» введено нове визначення для ідентифікації керівника/фізособи, головного бухгалтера у вигляді «Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ».

 

З якого періоду впроваджується нові форми податкової звітності з ПДВ?

Пунктом 46.6. ст.46 ПКУ передбачено, що у випадку трансформації (заміни) форми звітності, які вступають в силу у визначеному періоді, першим звітним періодом, за який буде подаватись оновлена форма звітності, є наступний податковий період.

Отже, платники будуть подавати звітність з ПДВ на новою формою, починаючи з податкового періоду: березень 2021 у зв’язку з тим, що форма оприлюднена 02.02.2021р., тобто у попередньому податковому періоді (лютий 2021).

         Тому, з огляду на вищевикладене, платникам необхідно пильно стежити за роз’ясненнями ДПСУ стосовно нових форм податкової звітності/податкових накладних, висвітлених в нашій статті.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group