Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оновлено бухгалтерські форми регістрів, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

Міністерством фінансів внесено зміни до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, про що видано відповідний Наказ №408 від 21.07.2021 (далі по тексту – Наказ №408).

Які ж новації містить Наказ №408?

Серед основних новацій можливо виділити основні, а саме:

–       підприємствами, якими складається фінансова звітність згідно з МСФЗ, мають право використовувати норми Наказу Мінфіну №356 від 29.12.2000 «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» у випадку відсутності суперечності МСФЗ;

–       бухгалтерські регістри можливо оформлювати в паперовому або електронному вигляді із зазначення обов’язковихреквізитів;

–       бухгалтерські регістри (у вигляді журналів, відомостей, таблиць даних аналітики, аркушів-розшифровок та інших) по всім господарським операціям заповнюються в грошовому вимірі в гривнях з копійками, регістри, по яким проводяться операції у валютах іноземних держав, відповідно, у вимірниках такої валюти;

–       підприємства, з огляду на особливості власної діяльності та існуючу технологію обробки даних обліку, мають право додатково розробити власні регістри обліку (із зазначенням даних про обов’язкові реквізити), що затверджуються в розпорядчих документах, якими врегульовуються організація бухгалтерського обліку;

–       у разі внесення змін в План рахунків та відповідну Інструкцію
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену Наказом Мінфіну №291 від 30.11.1999р., підприємством за потребою приводиться у відповідності до таких змін власні регістри обліку.

 

Разом з вищевикладеними змінами затверджено форми документів в нових редакціях, таких як: журналів 1-7; відомості 8 позабалансового обліку; аркушу-розшифровки за дебетом рахунку; бухгалтерської довідки до Журналу; головної книги; реєстру депонованої зарплати, а також внесено ряд точкових уточнень та змін до порядків складання регістрів обліку.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group