Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Обіг пального в умовах дії воєнного стану, – Наталія Ноур, адвокат ID Legal Group

В умовах сучасної паливної кризи, зумовленої збройною агресією Російської федерації на території України, держава дещо спростила правила обігу пального, зокрема в частині митного оформлення імпорту палива, створено зелені коридори для транспортування пального, спрощено правила ліцензування перевезення небезпечних вантажів.

Однак, дефіцит пального дуже гостро відчувається підприємцями, які потребують значного обсягу пального, як для здійснення власної господарської діяльності, так і з метою подальшої реалізації його іншим контрагентам.

Раніше багато суб’єктів господарювання здійснювали придбання палива на АЗС великих трейдерів. Зараз українські підприємці стикаються з необхідністю здійснення придбання, транспортування,зберігання, подальшого продажу палива власними силами або за рахунок орендованих ресурсів.

Суб’єктам господарювання-платникам податків, що здійснюють господарську діяльність у сфері обігу пального  слід дотримуватися вимог законодавства щодо ліцензування зберігання пального, ліцензування оптового та роздрібного продажу пального, ліцензування перевезення небезпечних вантажів та законодавства  щодо акцизного податку.

Так, оптовий та роздрібний продаж пального обов’язково здійснюється за наявності відповідної ліцензії, за умови реєстрації суб’єкта господарювання платником акцизного податку, та, як наслідок, реєстрації акцизних складів, ємностей для зберігання пального з відповідними витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, із забезпеченням підтримання належної температури пального, забезпеченням щоденного звітування про залишки пального в місцях зберігання та місцях продажу пального.

Отримання ліцензії на оптовий продаж пального є платним та складає 5 тис.грн. або 10 тис грн., в залежності від наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним. Річна плата за отримання ліцензії на роздрібний продаж пального складає 2 тис. грн. Ліцензія видається податковим органам за місцем розташування кожного місця продажу пального на підставі заяви суб’єкта господарювання строком на 5 років. До заяви для отримання ліцензії на оптовий або роздрібний продаж необхідно додати документи про право власності/право користування земельною ділянкою (на якій розташоване місце здійснення продажу), документи, що підтверджують прийняття об’єкта в експлуатацію, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також квитанцію про сплату збору за видачу відповідної ліцензії.

Зберігання пального в Україні також підлягає обов’язковому ліцензуванню, окрім випадків наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю пальним, а також у разі здійснення зберігання пального у споживчій тарі до 5 літрів. Ліцензія видається податковим органом за місцем розташування кожного місця зберігання пального на підставі заяви суб’єкта господарювання строком на 5 років. Річна плата за ліцензію на право зберігання пального складає 780 грн. Для отримання ліцензії також необхідно додати документи, що підтверджують речові права на земельну ділянку та приміщення, що використовується для зберігання пального, документів, які підтверджують прийняття об’єкта в експлуатацію та загальну місткість резервуарів для зберігання пального, а також дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Надання таких документів не вимагається для платників, що використовують пальне виключно для потреб власного споживання чи переробки.

Щодо ліцензування перевезення небезпечних вантажів, то наразі отримання такої ліценції здійснюється за заявою суб’єкта господарювання до Державної служби України з безпеки на транспорті в електронному вигляді через систему «Шлях». До заяви необхідно долучитикольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.

Крім цього, законодавством передбачено обов’язкову реєстрацію акцизних складів (тобто приміщення або території, на якій знаходяться ємності для зберігання пального та фактично зберігається пальне), резервуарів зберігання пального, витратомірів-лічильників та рівнемірів лічильників до них в місцях здійснення такого зберігання з забезпеченням щоденного звітування про залишки пального.

Звертаємо увагу платників податків, що відповідно до положень діючого податкового законодавства не є акцизним складом, зокрема, паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або обладнанні чи пристрої, а також приміщення або територія суб’єкта господарювання, що за рік придбав не більше 1000 куб.м. пального, має ємності для його зберігання загальним обсягом не більше 200 куб.м. та використовує його тільки для здійснення власної господарської діяльності.

Втім має місце застосування податковими органами штрафних санкцій до платників податку за відсутність реєстрації акцизного складу, резервуарів зберігання, витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників навіть, якщо суб’єкт господарювання зберігає пальне в баку транспортних засобів, що йому належать або в баках обладнання, що забезпечують функціонування цього обладнання, за умови отримання суб’єктом господарювання більше 1000 кубічних метрів пального на рік. При цьому, податківці при обчисленні розміру придбаного пального враховують весь обсяг придбаного платником пального, а не окремо по кожному місцю зберігання.

Також треба зазначити про обов’язкове подання до податкового органу Повідомлення за формою № 20-ОПП, яка подається платниками з метою інформування про всі наявні у них об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням.

Повідомлення за формою № 20-ОПП зобов’язані подавати платники податків – (юридичні/фізичні особи – підприємці) в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування, а саме у випадках: зміни типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, яке подається до податкового органу за основним місцем обліку з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Отже, у Повідомленні за формою № 20-ОПП платником зазначаються усі об’єкти, пов’язані з оподаткуванням: приміщення, якими користується платник та має у своєму розпорядженні, транспортні засоби, заправки, свердловини, котли, сховища, ємності, резервуари, земельні ділянки тощо (включаючи також об’єкти, які ним надаються в оренду/орендуються в інших осіб).

Штрафи за порушення у сфері обігу пального є досить значними для українських підприємців.

Так, штраф за здійснення оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії складає 500 тис. грн., за здійснення роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії – 250 тис. грн., а за відсутність реєстрації акцизного складу – 1 млн.грн.

Такими чином, не зважаючи на дію воєнного стану в нашій державі, закликаємо підприємців бути більш відповідальними у питаннях здійснення діяльності в сфері обігу пального, оформлення необхідних дозвільних та інших документів, пов’язаних із вказаною діяльністю, оскільки штрафи за порушення законодавства в цій сфері є занадто великими та суттєвими для кожного платника.

 

З повагою,

Наталія Ноур

адвокат IDLegalGroup