Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чергова реформа органів ДПС – що далі? – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

В Україні стає традицією на осінь реформувати систему органів державної податкової служби.

В минулому році з 21 серпня почала працювати оновлена податкова служба.

Далі були гойдалки та відмотування назад ситуації з поверненням повноважень із запобіганням злочинам в сфері оподаткування до державної фіскальної служби, реанімація її роботи та діяльності територіальних органів.

Ось уже близько року платники податків спостерігають реформу контролюючих органів в сфері оподаткування, яка поки що призвела лише до збільшення контролерів, діяльності двох ЦОВВ: ДПС – в частині адміністрування податків і ДФС – в частині запобігання податкових правопорушень.

З липня місяця серед меседжів керівництва фінансового блоку уряду звучали регулярні меседжі, про наступний крок реформи і запровадження роботи податкової та митної служб у якості єдиною юридичної особи.

І от 2 жовтня на офіційному порталі ДПС України замайоріла новина, що податковою службою утворено територіальні органи, як її відокремлені підрозділи.

Очільник ДПС наголосив, що забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є однією з пріоритетних задач, визначених для ДПС низкою рішень Уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ. Тому утворення територіальних органів за новим принципом є важливим кроком у виконанні цього завдання.

Що ж в результаті реформи отримають платники податків, як найбільша категорія споживачів послуг держави у цій сфері.

Спочатку хочемо констатувати той факт, що бюрократична система новоствореної ДПС України, повела себе цілком прогнозовано і наші застереження справдились у повній мірі. Виконання судових рішень, прийнятих на користь платників податків, стороною у яких виступала Державна фіскальна служба України, новою ДПС України, яка є її правонаступником згідно з рішенням Уряду від 18.12.2018 № 1200, до виконання не приймалися. Механізм зміни сторони виконавчого провадження, активно використовувався для зволікання з виконанням судових рішень.

Отже, про усе по порядку.

У січні цього року Верховна Рада, законом № 440 від 14.01.2020 внесла зміни до ряду законодавчих актів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи. Так, зокрема у Законі про Центральні органи виконавчої влади, передбачили окрему статтю 211, яка визначала статус та порядок утворення територіальних органів податкової і митниці, а також закріплювали право керівника ДПС та Держмитслужби делегувати керівнику територіального органу частину своїх повноважень, що має бути закріплено у положенні про орган.

Постановою уряду від 30 вересня поточного року № 893 ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи ДПС та зобов’язано утворити територіальні органи відповідно до статті 211, закону про ЦОВВ. Крім того, умовою початку роботи новостворених органів, що передбачені урядовим рішенням є прийняття ДПС рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються. Таке рішення може бути прийнято після того, як відомості про відокремлений підрозділ будуть внесені до ЄДР, буде затверджено положення, структура, штатний розпис, кошторис та заповнено 30 відсотків вакансійвідповідного територіального органу.

На виконання рішення уряду ДПС України видано накази:

–       від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби»;

–       від 08.10.2020 року № 556 «Про ліквідацію територіальних органів ДПС».

На дату написання цієї статті в ЄДР відомості щодо територіальних органів, які відокремлених структурних підрозділів ДПС України, що утворені наказом № 529 від 30.09.2020 відсутні. Як відсутні відомості і про перебування в процедурі припинення територіальних органів – юридичних осіб, що ліквідуються.

В цілому, на нашу думку, ліквідація територіальних органів ДПС покликана вирішити стратегічну проблему правонаступництва територіальних органів ДПА, Держмитслужби, Міндоходів, ДПС, ДФС і знову ДПС. Так на сьогодні функціонують територіальні органи ДФС України, які утворені відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 № 311 і являються правонаступниками терорганів ДПА, Держмитслужби та Мінідоходів, та територіальні органи ДПС України, утворені відповідно до постанови КМУ від 19.06.2019 № 537, які є правонаступниками терорганів ДФС.

Враховуючи відсутність законодавчого врегулювання перспектив реформування податкової міліції територіальні органи ДФС у найближчій перспективі не зможуть бути припинені, відповідно не зможуть припинитись і територіальні органи ДПС, рішення про ліквідацію яких ухвалено урядом 30 вересня 2020 року.

 

Що ж отримають платники в результаті такої реформи.

1.              Підставу для закінчення виконавчих проваджень на підставі пункту 3 частини першої статті 39 Закону про виконавче провадження з огляду на припинення юридичної особи (стосується в першу чергу судових рішень про поновлення на публічній службі);

2.              Невизнання судових рішень винесених судами для поновлення прав платників , що пули порушені в результаті рішень, дій, або бездіяльності територіальних органів ДПС, що ліквідовуються і як наслідок невиконання їх та не поновлення прав з огляду на відсутність правонаступника і як наслідок неможливість змінити сторону у виконавчому проваджені.

3.              Плутанину у повноваженнях між ДПС України та її утвореними територіальними органами в залежності від змісту затверджених положень про тероргани та їх відповідності існуючій нормативно-правовій базі (наприклад на сьогодні такий недолік має місце в питаннях:прийняття рішення з поновлення реєстрації платником ПДВ за судовим рішенням, так відповідно до Положення № 1130, затвердженого нормативним актом Мінфіну є ГУ ДПС у регіоні, а відповідно до Порядку взаємодії, затвердженого наказом ДПС України від 06.09.2019 № 65 у редакції наказу від 06.07.2020 № 325 це повноваження центрального апарату).

 

Отже чергова реформа контролюючих органів призведе лише до додаткових витрат платників податків та збільшення завантаженості судів.