Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Обмеження кримінальної відповідальності службових осіб підприємства в межах їх повноважень, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Як ми вказували у попередніх публікаціях необхідно розмежовувати відповідальність директора та головного бухгалтера підприємства в розумінні статті 212 КК України в залежності від їх дій та кола обов’язків. Так і слід відрізняти відповідальність службових осіб підприємства в залежності від кола їх повноважень і в розумінні статей 367 (службова недбалість) та 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

В незалежності від суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виражена вона в формі умислу або необережності, важливу роль відіграють саме повноваження (зокрема права та обов’язки), які покладені на службову особу. Тобто директор або головний бухгалтер підприємства не можуть скоїти службову недбалість або зловживання службовим становищем за фактом вчинення дій, які не входять до кола їх прав та обов’язків.

Наприклад, директор, не будучи засновником або співзасновником, підприємства, не маючи повноважень на укладення угод на певну суму, підписав таку угоду без відома  засновників та головного бухгалтера підприємства, і в подальшому наслідки такої угодизавдали матеріальну шкоду підприємству. За певних обставин, за відсутності ознак складів інших злочинів, такі дії директора можна кваліфікувати за ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень), однак ніяк ні зловживання такими повноваженнями, оскільки фактично він їх не мав.

Також, наведемо явний приклад перевищення службових повноважень при фактичній наявності у директора таких повноважень, але тимчасово обмежених:

На майно підприємства був накладений арешт в рамках кримінального провадження. Директор був достовірно обізнаний про накладення арешту, однак здійснив реалізацію арештованого майна. Тобто фактично він мав право на реалізацію майна, яке належить підприємству, однак тимчасово, у зв’язку з арештом, такі права були обмежені. В такому випадку межа між кваліфікацією за ст.364 та ст.365 КК України дуже тонка і все ж правильно кваліфікувати його дії як перевищення службових повноважень (ст.365 КК України), оскільки на певний час він не мав таких повноважень.

Стосовно обмеження кваліфікації дій службових осіб підприємства за ст.367 КК України (службова недбалість):

Неможливо недбало поставитись до службових обов’язків, які не входять до кола Ваших повноважень. Так, наприклад, директор підприємства не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст.367 КК України в разі виявлення невідповідності у податковій звітності, яка призвела до несплати податків, оскільки складання податкової звітності не входить до кола обов’язків директора, за умови відсутності умислу на ухилення від сплати податків. Такі обов’язки складання податкової звітності за результатами організації бухгалтерського обліку на підприємстві покладені виключно на головного бухгалтера або бухгалтера.

У кожному кримінальному провадженні певні обставини справи сугубо індивідуальні і рішення про кваліфікацію дій службових осіб приймається також індивідуально, але не завжди об’єктивно і правильно. Тому за таких обставин, з метою якісного захисту Ваших прав та інтересів  радимо звертатись до спеціалістів – адвокатів у галузі податкового права та кримінального процесу.