Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Операції з отримання компенсації за понесені витрати з простою працівників. Чи виникає ПДВ? – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

В сьогоднішній публікації розглянемо позицію ДПСУ (лист від 05.11.2020 № 4561/ІПК/99-00-05-06-02-06) щодо оподаткування  податком на додану вартість  операцій  з  отримання платником податку компенсації від замовника послуг,   пов’язану з простоєм працівників такого платника податку.

За ситуацією, якщо СГД (Виконавець) надає нерезиденту (Замовнику) складальні послуги на митній території України, для виконання яких нерезидент надає своє обладнання та у зв’язку з тим, що Виконавець несе витрати у вигляді простою своїх працівників та отримує компенсацію за витрати з простою, виникає наступне питання.

Чи є, об’єктом оподаткування ПДВ, операції з отримання компенсації за понесені витрати з простою працівників?

Нормою статті 185 ПКУ визначено, що оподатковуються ПДВ операції з постачання послуг на митній території України. 

База оподаткування з надання послуг визначається за договірною вартістю. В свою чергу, договірна вартість включає суми коштів, які передаються покупцем у зв’язку з компенсацією вартості послуг (п.188.1 ПКУ). 

При цьому, договірна вартість не включає в себе суми неустойки (штраф, пеня), відшкодування шкоди, тощо.

Наразі, статтею 4 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» визначено, що СГД при визначені об’єкту оподаткування за проведеними операціями,повинен дотримуватися основного принципу бухгалтерського обліку, а саме: – превалювання сутності над формою.

А отже, це означає, що здійснені СГД операції повинні обліковуватися до їх сутності, а не тільки за їх найменуванням (юридичною формою). 

Відтак, відповідно до вищезазначеного,позиція ДПСУ стосовно оподаткування ПДВ компенсації отриманої від замовника послуг, у зв’язку з простоєм працівників, визначена наступним чином.

ДПСУ вважає, що отримані кошти від Замовника у вигляді компенсації за витрати з простою працівників Виконавця таких послуг за своєю сутністю є компенсація однією із складових частин вартості послуг.

А отже, для цілей оподаткування ПДВ така операція (сума отриманої компенсації від простою працівників) повинна включатися до бази оподаткування податком на додану вартість такого платника податку за ставкою 20 відсотків.