Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Визначення дати податкових зобов’язань з ПДВ за актом в електронному вигляді, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

Наша публікація буде цікава для тих СГД, які здійснюють операції з надання послуг та надання таких послуг оформлюють актом в електронній формі.

Виникає питання щодо визначення дати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, складання та реєстрації податкової накладної за актом складеному в електронному вигляді.

Звертаємо увагу, що саме первинний документ є підставою для проведення господарської операції в обліку підприємства.

При цьому треба не забувати, що первинний документ має містити усі відомості про здійснену господарську операцію та такий первинний документ може бути складений як в паперовій формі так і в електронному форматі (ст. 1 ЗУ «Про бухгалтерській облік»).  

Важливо знати, що первинний документ обов’язково повинен містити дату складання такого документа, зміст та обсяг проведеної господарської операції, посади осіб, які відповідальні за проведення такої операції з підписами таких осіб.

У разі складання первинного документу (акту) в електронній формі треба не забувати про те, що такий акт повинен складатися з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та документообіг (п.2 ст.9 ЗУ «Про бухгалтерській облік»). 

Це означає, що у такому документі повинні бути зафіксовані електронні дані про господарську операцію зі включанням обов’язкових реквізитів такого документа. При цьому, на такий документ накладається електронний підпис.

Нормами ПКУ визначено, що СГД не може складати податкову звітність без підтверджуючих первинних документів.  

Дата виникнення ПЗ, згідно до норм ПКУ (п.187.1) вважається датою яка припадає на подію що сталася раніше, а саме: або дата надходження коштів на рахунок від покупця або дата акту надання послуг.

Оскільки, у визначених пунктом 2 статті 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік» обов'язкових реквізитах, відсутній такий реквізит, як дата підписання документа,слід вважати, що при визначені дати ПЗ з ПДВ за операцію з надання послуг застосовуються дата складання первинного документа (акт надання послуг у електронній формі).

Таким чином, відповідно до вищезазначеного, у разі здійснення СГД операції з надання послуг, які оформлялися актом наданих послуг, складеному в електронній формі, ПЗ з ПДВ визначаються за датою складеного акту. При цьому дата накладання електронного підпису на такому документі не береться до уваги.

Таку думку визначила у своїй податковій консультацій ДПСУ (лист від 11.03.2020 р. N 998/6/99-00-07-03-02-06/ІПК.