Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Особливості складання податкових накладних у випадках кількох одночасних подій (надходження кількох оплат, проведення кількох відвантажень) протягом одного дня, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Протягом багатьох років існування ПДВ в нашому законодавстві періодично виникає питання про кількість податкових накладних, які необхідно виписати у тому випадку, коли, наприклад, протягом одного дня платник податку отримує від одного покупця декілька авансових платежів або здійснює декілька разів відвантаження на адресу одного покупця.

І хоча порядок визначення податкових зобов’язань вже давно не змінювався, між контрагентами досі виникають непорозуміння та спори по зазначеному вище питанню. Мабуть через те, що по природі цього податку, об’єктом оподаткування є саме окремі операції, а не, наприклад, доходи, як у випадку з податком на прибуток.

Отже, п.201.7 Податкового кодексу України(далі ПКУ) передбачає, що податкова накладна (далі ПН) складається на кожне повне або часткове постачання, чи на суму коштів, що надійшли у вигляді попередньої оплати.

Однак, якщо  уважно прочитати вимоги  п.201.1 ПКУ, то ми бачимо, що платник зобов’язаний скласти ПН на дату виникнення податкових зобов’язань. Тобто, саме на дату, протягом якої відбулася перша подія – або  зарахування коштів, або відвантаження товарів (визначення першої події повинно відповідати вимогам п.187.1 ПКУ). А отже, на нашу думку, якщо в один день платник податку отримує декілька авансових  платежів від одного покупця в межах одного договору, або відвантажує  товари одному покупцю декілька раз протягом одного дня, в межах одного договору, навіть по різним замовленням – складання однієї податкової накладної на загальну суму не буде суперечити вимогам ПКУ, і відповідно покупець зможе без застережень врахувати зареєстровані в єдиному реєстрі податкові накладні до складу податкового кредиту.

Такий висновок підтверджується роз’ясненням, наданим податківцями в ІПК від 08.04.2021 №1454/ІПК/99-00-21-03-02-06 де сказано, що складання однієї податкової накладної на суми кількох авансів, що надійшли від одного покупця в один день – не вважається помилкою.

Натомість можуть мати місце випадки, коли в межах одного договору надходить авансовий платіж однією сумою з зазначенням у платіжці декількох замовлень. І у випадках, коли сторони ведуть облік не в цілому по договору, а в розрізі розрахункових документів, може мати місце побажання скласти на одну таку оплату окремі податкові накладні, що відповідатимуть оплаті в межах замовлень. Проте, податківці стосовно такої ситуації рекомендують виписувати одну податкову накладну, так як  складання двох і більше ПН, не дасть змогу ідентифікувати операцію (надходження оплати). Зокрема, про це йдеться в ІПК  від 12.07.2019 №3241/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 29.03.2019 № 1340/ІПК/04-036-12-01, де зазначається – покупець не має права на податковий кредит за ПН виписаними на різні замовлення, якщо аванс надійшов однією сумою.

Таким чином прослідковується, що по суті на досить подібні ситуації (об’єднання кількох оплат/поставок в одну ПН (в цілому за договором) та дроблення однієї оплати/поставки на декілька ПН (в розрізі замовлень)) податковий орган висловлює протилежні точки зору, що свідчить про відсутність чіткої та узгодженої позиції з цього питання. Хоча, на наш погляд, єдиним критерієм має бути дотримання вимоги чинного законодавства та обов’язок скласти ПН у повному обсязі на конкретну дату виникнення першої події. Тобто кількість складених податкових накладних взагалі не є критерієм оцінки дотримання/недотримання вимог чинного законодавства.

Відповідно, якщо платник має бажання певним чином врегулювати свою нестандартну ситуацію та вирішити, чи можливо відступити від загально прийнятих підходів до факту виписки податкових накладних, йому варто отримати власну ІПК, що, втім, також не є абсолютним захистом від ймовірних майбутніх претензій податківців.