Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Особливості виплати роялті фізичній особі-резиденту України та його оподаткування, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Визначення поняття «роялті» наведено у декількох актах законодавства, зокрема, Податковому кодексі України (далі – ПКУ); міжнародних угодах про уникнення подвійного оподаткування (далі – міжнародні угоди), які укладені Україною з іншими країнами; положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

Слід зазначити, що найбільш поширенішим є використання визначення цього терміну, наведеного в ПКУ або відповідних міжнародних угодах, що застосовується в цілях оподаткування, і стосується виплати роялті нерезиденту.

В ПКУ під поняттям «роялті» розуміється платіж, отриманий в якості винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності або за надання права на його використання.

У цій публікації пропонуємо розглянути особливості оподаткування роялті при їх виплати фізичній особі (резиденту), на які доцільно звернути увагу.

Особливості нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), військовий збір та єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) при виплаті роялті

Для фізичних осіб, які передали іншим суб’єктам господарювання у користування об’єкта інтелектуальної власності або надали їм право на користування цим об’єктом та отримують від такого суб’єкта відповідну винагороду (роялті) актуальним питанням є порядок оподаткування цих доходів та правильність відображення їх у відповідній звітності.

  1. Спочатку розглянемо ситуацію з оподаткування та звітності зі сторони фізичної особи, яка отримує доходи у вигляді роялті і подання нею звітності.

Зокрема, положеннями ПКУ встановлено, що роялті належить до пасивних доходів в цілях оподаткування ПДФО. Відповідно до норм ПКУ пасивний дохід фізичної особи у вигляді роялті входить до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу цієї особи та підлягають оподаткуванню ПДФО (ставка – 18%).

Також слід враховувати, що в Україні продовжує справлятися тимчасово введений військовий збір. І доходи фізичної особи у вигляді роялті підлягають у тому числі оподаткуванню військовим збором (ставка – 1,5%).

Отже, доходи фізичних осіб – резидентів України у вигляді роялті підлягають оподаткуванню ПДФО (ставка – 18%) та військовим збором (ставка – 1,5%).

Не зайвим буде нагадати про необхідність виконання фізичними особами, що отримують роялті, виконання обов’язку по щорічному декларуванню власних доходів.

Так, фізична особа,  яка отримує роялті (пасивні доходи), від особи, яка не являється його податковим агентом зобов’язана включити суму цих отриманих доходів до загального річного оподатковуваного доходу, подати податкову декларацію за наслідками відповідного звітного року, а також сплатити податки з цих доходів. Звертаємо увагу, що не вважається податковим агентом – фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності, і не взята податковим органом на облік, як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, а також особи-нерезиденти України.

  1.  Види податків та звітності суб’єкта господарювання, який здійснює нарахування та виплату роялті.

Одразу зазначаємо, що нараховувати та сплачувати ЄСВ не потрібно, оскільки,  доходи у вигляді роялті не включаються в базу для нарахування ЄСВ та не підлягають оподаткуванню згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170.

У ситуації коли суб’єкт господарювання забезпечує нарахування і виплату роялті фізичній особі, він (незалежно від форми господарювання та системи оподаткування) являється податковим агентом та зобов’язаний утримати з фізичної особи платника та перерахувати до держбюджету ПДФО (ставка – 18 %) та військовий збір (ставка – 1,5 %) під час нарахування відповідних доходів та відобразити  вказані податки у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ).

Зокрема, в графі 3а «Сума нарахованого доходу»форми № 1ДФвідображаються доходи, нараховані фізичній особі  незалежно від того виплачені такі доходи чи ні, а у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу. За зазначеним принципом відображаються також і графа 4а «Сума утриманого податку» «нарахованого» та графа 4 «Сума утриманого податку» (перерахованого).

Якщо нарахування та виплата роялті відбувається в різних податкових періодах, то в формі № 1ДФ колонка 3а заповнюється в періоді, коли відбулося нарахування доходів, а колонка 3 – в податковому періоді коли було здійснено їх виплату. Аналогічно заповнюються  колонки 4а та 4 форми № 1ДФ.

У графі 5 «Ознака доходу»  нараховані та виплачені роялті відображаються за ознакою код -103 відповідно до Довідника ознак доходів.

Особливу увагу податковий агент повинен звернути на нарахування та виплату ним доходів у вигляді роялті на користь фізичної особи-підприємцю, який є платником єдиного податку, оскільки, до складу доходів цієї фізичної особи не включаються отримані нею роялті, тому оподаткування зазначених доходів здійснюється на загальних підставах, ПДФО (ставка – 18%) та військовим  збором (ставка – 1,5 %).

 

Особливості нарахування і сплати ПДВ

Варто звернути увагу на позицію ДФС з питань оподаткування роялті, яка викладена на офіційному веб-порталі цього органу та полягає у наступному:

  •  операції з виплати, зокрема, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом не відносяться до операцій оподаткування ПДВ, тобто у разі здійснення операцій з виплати роялті у грошовій формі суб’єктом господарювання – платником ПДВ, такі операції не підлягатимуть оподаткуванню ПДВ;
  •  враховуючи, що платники ПДВ ведуть окремий облік операцій з придбання та постачання товарів та послуг, які підлягають оподаткуванню та тих, які звільнені від нього та не є об'єктами оподаткування, операцію з нарахування/виплати роялті потрібно відобразити у р. 5 податкової декларації з ПДВ, як обсяги операції з постачання товарів/послуг, які відносяться до переліку операцій, що не належать до об’єкту оподаткування та, відповідно, подавати довідку (Д6) (додаток 6) до декларації з ПДВ.

З огляду на вище викладене, можливо зробити висновок, що відображення в декларації з ПДВ сум нарахованих/виплачених роялті потребуватиме здійснення подальшого пропорційного розподілу вхідного податкового кредиту та його перерахунку за результатами року.

 

Особливості нарахування і сплати податку на прибуток

Платник податків самостійно нараховує податок на прибуток підприємства за основною ставкою (ставка –18 %).

Доходи і витрати звітного періоду формуються відповідно до положень стандартів бухгалтерського обліку № 15 «Дохід»та  № 16 «Витрати» і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення та не залежать від дати надходження або сплати коштів.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток який визначено  шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень  ПКУ.

Отже, не забуваємо у разі виплати роялті фізичній особі (резиденту України) про необхідність коригування фінансового результату, зокрема, якщо роялті нараховані на користь особи, яка сплачує податок у складі інших податків (крім фізичних осіб, які оподатковуються в загальному порядку), тобто на користь фізичної особи, яка не є платником єдиного податку та  фіксованого сільськогосподарського податку сума нарахованого/виплаченого роялті для цілей оподаткування не коригується.

Сума витрат по нарахуванню роялті, що підлягає коригуванню для цілей оподаткування, відображається в Додатку РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.