Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Особливий порядок дій платника/його податкового агента у разі відсутності можливості пред’явлення ним первинних документів податковому органу під час дії воєнного стану, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

Верховна Рада України продовжує здійснювати законодавче врегулювання окремих питань, що стосуються сфери оподаткування в період дії воєнного стану.

16 квітня поточного року набрав чинності Закон від 01.04.2022 р. № 2173-IX, яким також врегульовано деякі питання адміністрування податків (зборів, обов’язкових платежів).

Нещодавно ми висвітлювали тематику щодо дій платника у разі втрати ним первинних документів в період дії воєнного стану, яка пов’язана з роз’ясненням ДПС, розміщеним на її вебсайті.

Наразі Законом № 2173-IX, зокрема врегульовано особливий порядок здійснення платником/його податковим агентом дій за відсутності можливості пред’явлення ним первинних документів або інших документів, пов’язаних з оподаткуваннямподатковому органу в період дії воєнного стану.

Так, в період дії воєнного стану для платників податків чи їх податкових агентів діють  особливі правила з питань оподаткування щодо підтвердження даних первинних документів або інших документів, пов’язаних з оподаткуванням, у разі неможливості їх пред’явлення податковому органу, які є відмінними від порядку, передбаченого п. 44.5 ст. 44 ПК України.

При цьому, серед підстав щодо відсутності можливості у платника/його податкового агента пред’явити податковому органу первинні документи або інші документи, пов’язані з оподаткуванням у відповідний період є не лише втрата цих документів (їх знищення/пошкодження), а також й відсутність можливості їх вивезення: з окупованої території чи з території, де ведуться бойові дії, чи якщо їх вивезення було зумовлене ризиком для життя/здоров’я платника/його податкового агента або існування встановлених державними органами адміністративних перешкод/ заборон.

Перелік територій, на яких ведуться/велися бойові дії, зумовлені військовою агресією РФ та територій, які тимчасово окуповані збройними формуваннями РФ визначається та затверджується актом КМУ.

На відміну від приписів п. 44.5 ст. 44 ПК України Закон № 2173-IX передбачає у разі відсутності можливості у платника/його податкового агента пред’явити податковому органу первинні документи або інші документи, пов’язані з оподаткуванням, такий платник/його податковий агент подає в довільній формі до податкового органу повідомлення щодо неможливості вивезення первинних документів або інших документів, пов’язаних з оподаткуванням, яке підписується керівником підприємства та головним бухгалтером (за його наявності), в якому вказуються:

–  обставини, що спричинили втрату або відсутність можливості вивезення відповідних документів;

–  звітні (податкові) періоди яких вони стосуються;

–    загальний перелік таких документів (за можливості – також із зазначенням їх обов’язкових ідентифікуючих реквізитів).

Вказана норма містить припис, показники та відомості вказаних документів які не можуть ставитися під сумнів податковим органом на підставі їх відсутності, а при поданні до податкового органу відповідного повідомлення – враховуються показники витрат, від’ємного значення об’єкта оподаткування податку на прибуток, податкового кредиту з ПДВ або від’ємного значення з цього податку за минулі звітні періоди за відсутності договорів, розрахункових/платіжних та/або інших первинних документів, які підтверджують господарські операції платника або здійснювані йому податковим агентом виплати, нарахування/відрахування тощо.

Окрім цього, після подання платником/його податковим агентом повідомлення щодо неможливості вивезення первинних документів або інших документів, пов’язаних з оподаткуванням запроваджується мораторій щодо проведення перевірок, за вказані у цьому повідомленні звітні (податкові) періоди.

 У разі якщо після подання платником/його податковим агентом до податкового органу вищевказаного повідомлення, виявиться факт втрати цих документів, такий платник/його податковий агент зобов’язаний подати повідомлення про втрату первинних документів або інших документів, пов’язаних з оподаткуванням, в якому вказуються обставини відповідної  втрати.

При поданні цього повідомлення платником/його податковим агентом, податковим органом проводиться перевірка за звітні (податкові) періоди, зазначені у повідомленні, у тому числі й після припинення/скасування воєнного стану.

Якщо втрата платником/його податковим агентом первинних документів або інших документів, пов’язаних з оподаткуванням, не зумовлена дією воєнного стану, такий платник/його податковий агент не мають права застосовувати особливий порядок, передбачений Законом № 2173-IX.    

Обов’язок стосовно доведення відсутності у платника/його податкового агента підстав для застосування особливого порядку, передбаченого Законом № 2173-IX покладається на податковий орган. А платник/його податковий агент, який безпідставно застосував особливий порядок, передбачений Законом № 2173-IX притягається до відповідальності за ухилення від сплату податків, передбаченої ПК України та іншими законами.

За відсутності підстав для застосування особливого порядку, передбаченого Законом № 2173-IX не пізніше ніж через місяць від дати отримання податковим органом повідомлення від платника податків/його податкового агента вказаного повідомлення, податковий орган приймає вмотивоване рішення  щодо відмови у застосуванні особливого порядку, передбаченого Законом № 2173-IX, в якому зазначаються підстави для відмови з посиланням на докази, які обґрунтовують таку відмову.

Таке рішення податкового органу може підлягати оскарженню платником/його податковим агентом в адміністративному/судовому порядку.

До моменту прийняття остаточного рішення щодо оскарження рішення податкового органу в порядку адміністративного/судового оскарження, цей орган не може ставити під сумнів показники документів платника/його податкового агента, а також проводити перевірки платника податків/його податкового агента за звітні (податкові) періоди, які були вказані ним в повідомленні.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group