Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Звітування представництв по контрольованим операціям за 2018 рік, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Все ближча дата подання Звіту про контрольовані операції за 2018 рік та все більше запитань надходить від наших клієнтів, які є представництвами нерезидентів та за умовами вартісного критерію підпадають під необхідність звітуватись про свої внутрішні операції з материнськими компаніями-нерезидентами за 2018 рік.

Нагадаємо, що станом на сьогодні до Наказу МФУ №8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», який затверджено 18 січня 2016 року, не внесені зміни, які б адаптували існуючий Звіт та Порядок до типу операцій, який найчастіше зустрічається у представництв нерезидентів – внутрішньогосподарські розрахунки.

Проаналізувавши індивідуальні податкові консультації, які на своєму сайті розмістила ДФС за 1-ше півріччя 2019 року по тематиці трансфертного ціноутворення, ми знайшли декілька, які стосувались декларування контрольованих операцій представництвами нерезидентів.

Зокрема, в ІПК від 04.03.2019 року №869/6/99-99-15-02-02-15/ІПК та від 19.04.2019 року №1723/6/99-99-15-02-02-15/ІПК мова йшла про методологію визначення суми прибутку представництва нерезидента (для цілей обґрунтування відповідності принципу «витягнутої руки») у випадках, коли нерезидент не складає відокремленого балансу для представництва (випадок, коли нерезидент веде свою діяльність через представництво у страховій сфері). При цьому узагальнений висновок із цих ІПК – декларування внутрішньогосподарських розрахунків є обов’язковим, а от щодо оподаткування прибутку та аналізу належності такого прибутку – це предмет окремих розглядів кожної окремо взятої ситуації.

В ІПК від 26.04.2019 року №1909/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, №1905/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, №1907/6/99-99-15-02-02-15/ІПК розглянуто ситуацію щодо продажу авіаквитків компанією – нерезидентом через своє представництво (ідентифікація операцій з перерахування коштів за реалізовані авіаквитки як контрольованих) та не зроблено жодних висновків щодо можливо виключення зазначених операцій з під податкового контролю в частині трансфертного ціноутворення.

В ІПК від 05.07.2019 року №3124/6/99-99-15-02-02-15/ІПК та від 09.07.2019 №3173/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зроблено висновок щодо того як застосувати Порядок складання Звіту про контрольовані операції представництвами нерезидентів у випадках, якщо декларуванню, крім інших, підлягають і внутрішньо господарські операції з материнською компанією. Але, окрім того, що такі операції мають бути відображені окремим рядком та подаватись з окремим додатком, більш детальних інструкцій від ДФС не було озвучено.

І якщо питання вибору методу обґрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки» – досить індивідуальне, потребує більш глибокого дослідження суті операцій. То проблематика порядку заповнення Звіту про контрольовані операції, який абсолютно не пристосований для цілей декларування операцій між нерезидентом та його представництвом, є питанням досить нагальним. Допоки ми не бачимо спроб, щоб податківці взяли на себе відповідальність та прокоментували, як представництву заповнити Звіт про КО у випадку, якщо це внутрішньогосподарські розрахунки, в умовах діючої редакції Наказу МФУ №8 від 18.01.2016 року.

Ще з 13-го березня 2019 року на сайті ДФС розміщено Проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», який саме і був покликаний адаптувати порядок заповнення Звіту про КО для операцій між нерезидентом та його представництвом. Але політична ситуація, яка закрутилась у зв’язку із виборами спочатку Президента, потім Верховної Ради України, відсунула на задній план такий незначний в масштабах держави документ як порядок заповнення Звіту про контрольовані операції. От і вимушені платники податків-представництва нерезидентів самостійно приймати рішення щодо вибору тих чи інших кодів, назв тощо при заповненні Звіту та додатків до нього, декларуючи свої контрольовані операції за 2018 рік.

Наразі ми спробуємо прокоментувати як максимально відповідно заповнити Звіт про КО представництвам нерезидентів в умовах діючої редакції Наказу №8 щодо внутрішньогосподарських розрахунків між представництвом та материнською компанією – нерезидентом.

Так, титульний аркуш Звіту, в якому ідентифікується сторона контрольованої операції, заповнюється на підставі реєстраційних документів нерезидента (повна назва, код особи) та даних бухгалтерського обліку (загальна сума контрольованих операцій).

При розшифровці відомостей щодо особи, яка бере участь у контрольованих операціях, складнощі може викликати:

  • Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих – ми рекомендуємо зазначати код 010 – господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;
  • Код ознаки пов’язаності – ми рекомендуємо зазначати код 514 – інше самостійне визнання пов’язаними особами, оскільки уся попередня кодифікація передбачає, що сторони контрольованих операцій мають бути або юридичними або фізичними особами, а представництво, як відомо, статусу юридичної особи не має, і фізичною особою не являється.

При розшифровці відомостей про контрольовані операції спірними є наступні показники:

  • Код найменування операції– ми рекомендуємо зазначати або коди, що відповідають типу операцій, що виконує представництво за її змістом (агентський договір, підряд, надання послуг з дослідження ринку та інших подібних робіт тощо), або зазначати код 036 – інші операції, не передбачені кодами 001-035;
  • Код типу предмета операції. Якщо, наприклад, має місце фінансування материнською компанією представництва, то необхідно підбирати код за типом змісту операцій, які виконують співробітники представництва (наприклад, 204-послуга, 207-робота тощо). Якщо має місце вилучення частини виручки на користь нерезидента, то може мати місце код 206 (фінансова послуга крім банківських послуг);
  • Контракт (Договір). Як правило, між нерезидентом та представництвом усі операції проводяться не на підставі договірних відносин, а на підставі внутрішніх розпорядчих документів. Відтак, у відповідних графах варто зазначати реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція;
  • Код сторони операції. Якщо представництвом ідентифіковано код найменування операції, то відповідно до такого коду ідентифікується і сторона операції. Якщо ж операція не була ідентифікована за кодом (код 036), то і для сторони може бути обраний код 144 (інше найменування сторони за іншими операціями);
  • Дата здійснення операції. Для внутрішньогосподарських розрахунків варто зазначати дату проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), або дату отримання фінансування, або дату зворотного перерахування коштів.
  • Ціна предмету контрольованої операції. При здійсненні внутрішньогосподарських розрахунків варто проставляти «0»;
  • Кількість. Для внутрішньогосподарських розрахунків (перерахування коштів у грошовій формі) варто зазначати суму перерахованих коштів у валюті операції;
  • Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції  принципу «витягнутої руки» – зазвичай це буде або метод чистого прибутку (304) або метод розподілення прибутку (305).

Разом із тим, наші рекомендації не можуть вважатись абсолютно універсальними і у випадку, якщо ви вважаєте, що окремі рекомендації не відповідають умовам ваших контрольованих операцій, варто все ж таки звертатись до професійних консультантів, які допоможуть визначитись із порядком заповнення звіту в прив’язці до конкретно Вашої ситуації.