Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Окремі питання оподаткування доходів ФОП, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

За перше півріччя 2021 року в Україні почали роботу понад 31 тисяча нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Ще у січні поточного року загальна кількість ФОП становила 1 млн 900 тисяч, а вже у червні сягнула 1 млн 931 тисячі. 

Усі без винятку фізичні особи-підприємці сплачують податки в бюджет України. Наприклад, у 2020 році вони перерахували суму в 27,5 мільярда гривень. Хтось сплатив тільки єдиний податок і єдиний соціальний внесок, хтось – усе, що передбачено Податковим кодексом.

Які з доходів фізосіб-підприємців на спрощеній системі оподатковуються, а які – ні? Чи треба платити податки на повернуті гарантійні внески? Та чи буде нарахований податок на фіндопомогу для ФОП на загальній системі? На ці та інші питання податківці в свій час надали чіткі відповіді, які ми хотіли б нагадати платникам податків. Розглянемо по 5 ситуацій для підприємців на спрощеній і загальній системах оподаткування.

П’ять відповідей про податки для ФОП «єдинників»

1) Внесення ФОПом готівки як виручки на підприємницький рахунок

Якщо ФОП-єдинник 1-ї, 2-ї чи 3-ї групи отримав виручку за продаж товарів чи надані послуги готівкою і відобразив суму в книзі обліку доходів у момент отримання такої виручки, а потім вирішив внести ці гроші на свій підприємницький рахунок, чи включається ця сума у дохід повторно? 

До доходу фізичної особи-підприємця належать усі кошти, які отримуються на поточний рахунок, відкритий для підприємницької діяльності. Навіть якщо ФОП вносить власні кошти для поповнення підприємницького рахунку (тобто кошти отримані не від підприємницької діяльності), то усі такі кошти включаються до доходу ФОП-єдинника. 

Разом з тим, якщо ФОП вносить на свій підприємницький рахунок суму готівки, яка на момент отримання виручки вже була врахована в обліку та при цьому в платіжному документі зазначено призначення платежу – виручка за певний період, тоді така сума готівки повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника єдиного податку (позиція ДПС викладена в ЗІР в категорії 107.01.03).

2) Внесення коштів на підприємницький рахунок іншою фізичною особою

Якщо на підприємницький рахунок ФОПа кошти вніс не сам підприємець, а інша фізособа, чи будуть такі кошти частиною доходу і, відповідно, чи потрібно сплачувати з неї податок?

Гроші, що надходять на розрахунковий рахунок фізособи-підприємця, навіть якщо їх вносить інша людина, все одно вважаються частиною доходу платника податків. Це передбачено податковою консультацією, яка затверджена наказом ДПС України № 1183. (Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб'єктів господарювання – фізичних осіб – платників єдиного податку, затверджена наказом ДПС України від 24.12.2012 р. №1183).

3) Кошти, отримані за послуги не від споживачів, а від третіх осіб

Якщо ФОП працює, наприклад, в медичній галузі й надає медичні послуги населенню, а виручку отримує не тільки напряму від пацієнтів, а ще й за програмами медичних гарантій, чи оподатковується такий дохід? 

Оскільки гроші в рамках програм медгарантій надходять ФОПу як оплата за надані послуги (в тому числі це підкріплюється відповідним договором про медичне обслуговування населення), також ці кошти не мають цільового призначення (підприємець може використати їх на будь-які власні цілі), відповідно такі кошти є доходом, який оподатковується єдиним податком (ІПК від 21.10.2020 р. № 4338/ІПК/99-00-04-05-03-06/).

4) У випадку повернення виручки, чи вважатимуться доходом  кошти, повернені покупцю?

Якщо покупець повернув реалізований товарі, а ФОП повернув покупцю гроші, чи вважатимуться повернуті кошти частиною доходу і чи потрібно сплачувати з них єдиний податок?

Повернення грошей покупцеві фактично означає, що з ним розірваний договір. Але при визначенні, чи є повернуті кошти частиною доходу, потрібно враховувати один нюанс:

  • якщо ФОП повертає кошти за товари/послуги у цьому ж податковому періоді, коли й отримав виручку, тоді ці гроші не вважаються доходом. А значить у податкову декларацію не записуються і єдиний податок з них не сплачується; 
  • якщо ж повернення здійснюється вже в іншому звітному податковому періоді, то ФОП має включити отриману виручку в дохід у звітному періоді, відобразити це в декларації та сплатити з неї податок. А після повернення коштів у наступному звітному періоді ФОП має перерахувати дохід, врахувати такі зміни у податковій декларації вже наступного звітного періоду та перерахувати суму податку, що підлягає сплаті (тематичне роз’яснення ДПС https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/470974.html)

5) ФОПу повертаються його ж кошти, сплачені як завдаток

Якщо ФОП, наприклад, бере участь в аукціоні й сплачує для цього гарантійний внесок, чи вважається сума повернутого на підприємницький рахунок завдатку доходом?

Якщо ФОП бере участь у цільовому аукціоні, сплачує для цього гарантійний внесок, але переможцем не стає, сума внеску за вирахуванням комісії за переказ повертається на рахунок підприємця протягом 5 банківських днів з дня підписання протоколу. Але ці гроші не є оплатою за продані товари чи надані послуги. Відповідно, вони не становлять частину доходу ФОП і не оподатковуються (позиція ДПС викладена в ЗІР в категорії 107.01.03).

П’ять відповідей про податки для ФОП на загальній системі оподаткування

1) ФОП отримав безповоротну фінансову допомогу

ФОП-загальник отримує фінансову допомогу, яку не потрібно повертати. Чи буде вона зараховуватися до доходу?

Якщо ФОП отримує гроші за договором дарування (або іншим подібним) або взагалі без договору й не зобов'язаний їх повертати – це вважатиметься безповоротною фінансовою допомогою. І її треба обов'язково включати у дохід, оскільки це виручка у грошовій формі (тематичне роз'яснення ДПС: https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/488715.html)

2) ФОП отримав поворотну фінансову допомогу (кредит банку)

Якщо ФОП отримує фінансову допомогу, яку зобов'язується повернути протягом конкретного терміну, чи вважатимуться ці гроші доходом?

Коли підприємець отримує суму коштів, за користування якою не сплачує відсотків, але зобов'язується її повернути в певний термін згідно з укладеним договором – це вважатиметься поворотною фінансовою допомогою. Якщо ФОП встигає повернути гроші у вказаний строк, тобто поки діє договір, вони не вважатимуться доходом. Але поворотна фінансова допомога, яку не повертають у визначений договором термін, стає частиною доходів підприємця,а значить – оподатковується. Аналогічна позиція поширюється і на операції із кредитними коштами банку (тематичне роз’яснення ДПС:http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/375174.html).

3) Повернення авансового платежу 

Якщо ФОП в рамках укладеного договору про продаж товарів чи надання послуг отримує певні кошти на свій розрахунковий рахунок,але потім договір розривають, а отримані кошти повертаються, чи становитимуть такі кошти частину доходу ФОП?

Якщо договірні відносини розриваються з ФОПом, який надає послуги чи виконує роботи, то не складається документ, який підтверджує надання чи виконання. Якщо ж ФОП продає, то при розірванні договору право власності на товар не переходить покупцеві. А значить – відсутній дохід від проведеної операції. Як наслідок – гроші, що були спочатку отримані, а потім повернуті, не включаються до загального оподатковуваного доходу (позиція ДПС викладена в ЗІР в категорії 104.04).

4) Списана кредиторська заборгованість

ФОП має перед іншим суб’єктом господарювання кредиторську заборгованість за куплені товари чи отримані послуги. Але потім цю заборгованість кредитор «пробачає». Чи буде ця списана сума частиною доходу?

З цього приводу у податкової чітка позиція: списана кредиторська заборгованість є частиною загального доходу фізособи-підприємця. А значить оподатковується так само, як і інша виручка (позиція ДПС викладена в ЗІР в категорії 104.04).

5) Витрати ФОПа на загальній системі оподаткування

Оскільки ФОП на загальній системі оподаткування розраховує свій оподатковуваний прибуток шляхом зменшення суми отриманих доходів на суму понесених витрат, варто також звернути увагу на досить обмежений перелік витрат, які може враховувати для цілей зменшення доходів ФОП на загальній системі оподаткування.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОПом, регламентовано п. 177.4 ст. 177 ПКУ. Зокрема, крім вартості придбаних товарів, робіт, послуг (сировини та матеріалів), заробітної плати найманих працівників та податків, до витрат, які можна врахувати, належать:

витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг. Інших витрат, яких не передбачає вказаний пункт, ФОП на загальній системі оподаткування не має право враховувати.

А не врахованими є  витрати, наприклад, на бухгалтерські послуги, надані на його користь іншим суб’єктом господарювання. Тобто ФОП не може забезпечити ведення свого обліку аутсорсинговими послугами, бухгалтер має бути тільки штатним працівником!

Аналогічно ФОП на загальній системі оподаткування не може включити до складу витрат суму сплаченого ним роялті, оплачених послуг страхування, охорони приміщень, які пов’язані з веденням господарської діяльності, суму сплачених відсотків, які нараховані платнику податків за користування кредитом, незалежно від того, що кредит отримувався для здійснення підприємницької діяльності і таке інше (позиція ДПС викладена в ЗІР в категорії 104.04).