Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Щодо тотожності понять «договір» та «контракт», – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

При написані різного роду документів на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності найчастіше виникають питання чи можливо таке поняття як договір віднести до контракту чи це зовсім різні поняття за своєю природою.

Нормативно-правове визначення «договору» зустрічається в Цивільному Кодексі України (далі – ЦКУ).

В розумінні ЦКУ договір – це згода двох або більше сторін, що спрямована на вчинення певного роду правочину. Договір може бути усним або письмовим.

Питання форми, змісту,укладення, зміни та розірвання договору врегульовано ЦКУ.

Визначення терміну «контракт», «державний контракт», «зовнішньоекономічний договір (контракт)» на законодавчому рівні зустрічається у Кодексі законів про працю України (далі – КЗпПУ), Господарському кодексі України (далі – ГКУ) та у Законі України від 16 квітня 1994 року №  959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі – Закон).

У КЗпПУ контракт розглядається як особлива форма трудового договору в якому визначені права та обов’язки сторін, умови організації та оплати праці, строк дії та умови розірвання договору.

ГКУ надає визначення державному контракту як договору, який укладається між державним замовником та виконавцем державного замовлення, за результатами якого відбувається врегулювання господарських відносин та досягнення певних економічних та правових зобов’язань для сторін.

Натомість у Законі дається таке визначення зовнішньоекономічному договору (контракту) як згода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, яка спрямована на вчинення правочину у зовнішньоекономічній діяльності.

Тобто, як ми бачимо виходячи з логіки законодавця, останній поєднав договір та контракт як тотожні поняття.

Як правило, договір (контракт) у цивільно-правових, трудових, господарських відносинах та зовнішньоекономічних відносинах є різним за своєю формою та змістом.

На нашу думку відмінність «контракту» від «договору» полягає в наступному: – обов’язково укладається у письмовій формі;
– обов’язково укладається на визначений строк;
– сфера застосування контракту визначається законами України.

Якщо брати юридичну термінологію поняття «контракт» то відповідно таке визначення надано у юридичному словнику і розуміється як письмова угода, договір, згідно з яким сторони, що його уклали, мають взаємні зобов’язання.

Враховуючи викладене вище, вважаємо, що «контракт» є синонімом поняття «договір», кожен з яких спрямований на набуття, зміну або припинення прав та обов'язків та застосовується в залежності від виду правовідносин.