Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Відводи у кримінальному процесі. Користь чи шкода? – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Будь-який учасник кримінального процесу у відповідності до норм Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України) (ст.ст.75-79 КПК України) має заявити самовідвід або за рішенням суду може бути відведений від участі у кримінальному провадженні за наявності відповідних підстав.

У більшості випадків метод відводу використовується або в разі дійсно наявності законних підстав для відводу або з метою штучного затягування процесу попереднього розгляду справи або клопотання однієї із сторін процесу.

Деякі підстави для відводу учасника кримінального процесу співпадають. Всі без виключення учасники процесу мають заявити самовідвід або можуть бути відведеними за клопотанням однієї із сторін за наступних підстав:

·            брав участь у цьому ж кримінальному провадженні як інший учасник процесу.

·            якщо є близьким родичем або членом сім’ї одного із учасників процесу.

 

Норми кримінального процесу призивають всіх учасників працювати виключно у правовому полі і, відповідно, за наявності законних підстав для самовідводу (відводу) таке рішення має бути прийнято і виконано. Користь від прийняття та виконання такого рішення полягає у об’єктивності розгляду справи та неупередженого дотримання інтересів всіх учасників процесу.

 

Оскільки ми представляємо інтереси свідків, підозрюваних та обвинувачених у кримінальних провадженнях, розглянемо більш детально підстави для відводу слідчого, прокурора та судді.

Виконуючи норми статей 75-79 КПК, за наявності відповідних підстав, слідчий суддя, суддя, прокурор, слідчий, дізнавач, захисник, представник, експерт та інші учасники процесу зобов’язані заявити самовідвід. За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні. Заяви про відвід під час судового провадження подаються до початку судового розгляду. Відвід повинен бути вмотивованим.

У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду. В разі задоволення клопотання про відвід (самовідвід) слідчого судді кримінальне провадження передається на розгляд іншому слідчому судді, про відвід слідчого, дізнавача, прокурора – повинні бути невідкладно призначені відповідно інший слідчий, інший дізнавач або інший прокурор.

Кожний конкретний випадок індивідуальний, всі кримінальні провадження мають різні обставини, тому і рішення про заявлення відводу слідчому судді, судді, прокурору, дізнавачу, експерту та іншим учасникам процесу підозрюваний (обвинувачений) приймає (разом зі своїм захисником або самостійно) за своїм внутрішнім переконанням, оцінюючи всі ризики та реальну користь від такого клопотання.

Як правило клопотання про відвід розглядаються судами доволі швидко і якщо інтерес полягає виключно у затягуванні строків розгляду справи (виключення можуть мати необхідні 1-2 дні), то особливо затягнути його не вийде і, крім того, за наявності підстав у суду вважати, що клопотання про відвід є не вмотивованим і безпідставним, направленим на затягування розгляду справи, суд вправі залишити таке клопотання без розгляду.

За наявності же законних підстав для відводу (самовідводу) і задоволення судом клопотання підозрюваний (обвинувачений) має шанс як мінімум на:

–       більш об’єктивний, неупереджений судовий розгляд справи, і, відповідно, більш справедливе рішення;

–       неможливість учасника кримінального процесу, який підлягає відводу, вплинути на окремі моменти розгляду справи, оцінку доказів та кінцеве судове рішення в цілому.

 

Для якісної та ефективної оцінки ризиків та користі заявлених у кримінальних провадженнях клопотаннях радимо звертатись до фахівців – адвокатів у відповідній галузі права.